PFA în 2016: noul Cod Fiscal loveşte în micii antreprenori

140

Din 2016, este posibil ca multe PFA să se reorienteze către înfiinţarea unei microîntreprinderi, în condiţiile în care taxarea va creşte. Totodată, condiţiile de încadrare pentru PFA, din Codul fiscal, se vor înăspri. În plus, parlamentarii pregătesc şi o lege care va limita autorizarea PFA la trei clase de activitate şi va interzice colaborarea cu persoane fizice. Toate aceste reglementări dure pentru PFA nu sunt întâmplătoare. Autorităţile au declarat, în mai multe rânduri, că numărul lor este prea mare, fiind suspectate că sunt folosite ca vehicule de plată mascată a salariilor.

În iunie 2015, erau active fiscal, conform ANAF, 560 de mii de PFA.

Persoana fizică autorizată (PFA) trebuie să plătească pentru veniturile pe care le realizează un impozit de 16%. Mai mult, această categorie de contribuabili are de achitat şi anumite contribuţii. Din acest an, PFA vor plăti obligatoriu și CAS (10,5% sau 26,3%, conform opțiunii acestora) calculat la venitul net obținut, pe lângă CASS de 5,5%. De la 1 ianuarie 2016, PFA-urile nu mai pot alege baza asupra căreia va fi aplicată cota CAS, aceasta fiind calculată pe baza venitului net efectiv realizat.

În prezent, cota contribuţiei de asigurări sociale (CAS) pe care PFA o datorează la sistemul de pensii este de 26,3% şi se aplică asupra venitului declarat, adică venitul pentru care doreşte să se asigure. Totuşi, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Noul Cod fiscal, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, prevede că persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sunt obligate să se asigure în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții:

– venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;

– venitul lunar estimat depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal, sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit, la impozitarea în sistem real;

– valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

Începând din 2016, PFA-urile datorează obligatoriu cota individuala CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă sunt concomitent salariate. De asemenea, prin intermediului noului formular 600, ele vor putea alege să plătească cota integrală de 26,3% a contribuției la pensii. Odată exercitată, opțiunea de a plăti cota integrală nu va mai putea fi anulată în cursul anului respectiv, ci numai în anul următor.

Important! Prima cotă, cea de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care PFA-urile vor dori să beneficieze de o pensie întreagă, atunci vor putea opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%.

O portiţă pentru PFA, în special pentru cele cu venituri mari care plătesc în sistem real, ar putea fi microîntreprinderea, mai ales că, de anul viitor, pentru una nou înfiinţată, cota de impozit pe venit este de 1%, pentru primii doi ani. Alte obligaţii vor fi: să aibă cel puţin un salariat, iar acţionarii/asociaţii să nu fi deţinut titluri de participare la alte persoane juridice.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ