Peste 250.000 lei pentru îngrijirile medicale la domiciliu, în Timiș

49

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș a aprobat toate cele 134 de solicitări de îngrijiri medicale la domiciliu, depuse de la începutul anului și până în prezent la sediul instituției. Bugetul destinat acestui domeniu de asistență medicală, pentru perioada ianuarie-aprilie 2019, este de  aproximativ 257.000 lei. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în luna ianuarie, 72 de cereri.

Anul trecut, în aceeași perioadă, ianuarie-aprilie s-au înregistrat un număr de 197 de solicitări de îngrijiri medicale la domiciliu.

Pentru ca o persoana asigurată să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu, urmare a recomandării medicului, sunt necesare următoarele documente: recomandare în original de la medic, cerere și declarație tip completate, copie după cartea de identitate a pacientului.

Prezentarea recomandării la casa de asigurări se poate face de către asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I și II, soț/soție, o persoană împuternicită legal în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentant legal al asiguratului.

”Foarte importantă, pentru aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu este recomandarea medicului, care are obligația să o transmită CJAS cu semnătura  electronică, în ziua în care a făcut această recomandare. Menționez că această recomandare este necesară pentru a  certifica numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu pentru asigurat”, a declarat Victor Dumitrașcu, Președinte-Director General CJAS Timiș.

In contract cu CJAS Timiș sunt cinci furnizori de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu.

LĂSAȚI UN MESAJ