Monitorizarea activității Primăriei Timişoara: transparenţa lasă mult de dorit

159

În Timişoara s-a constituit un grup care monitorizează activitatea Primăriei Timişoara. Voluntarii au luat la puricat toate proiectele de hotărâre care au trecut prin Consiliul Local Timişoara. După analiză au tras concluziile: este încălcată grav şi cu bună ştiinţă Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Din cele 171 de proiecte votate în consiliu, în primul trimestru al anului 2018, doar 9 au fost postate pe site, spre consultare, cu 30 de zile înainte de aprobare, aşa cum cere legea. De asemenea, doar 117 proiecte au conţinut şi expunerea de motive şi numai 135 de dosare au fost complete. De exemplu, niciun proiect din cele 171 nu au conţinut notele de fundamentare, referatul de aprobare, studiul de impact sau de fezabilitate şi nici locul şi data limită până la care cetăţenii pot aduce sesizări sau recomandări.

Potrivit legii transparenţei: „anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ”.

LĂSAȚI UN MESAJ