Misiunile jandarmilor aproape s-au dublat față de anul trecut, dar nu au crescut semnificativ actele anti-sociale-video

208

Recent, la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara a avut loc o discuție despre activitatea unității din ultimele luni. A fost aproape de un sumar pe tot anul, dacă se ține cont că nu mai este așa mult până la finele lui 2017.

Colonelul Remus Ioan Cîmpan, comandantul unității, locotenent colonel Lucian Balmuş, ofiţer specialist resurse umane şi locotenent colonel Emilia Margareta Fînaţă, ofiţer specialist relaţii publice, au prezentat misiunile desfăşurate în cooperare şi colaborare cu alte instituţii, în primele 10 luni ale anului.

Au predominat misiunile executate în cooperare şi colaborare cu alte instituţii, cum ar fi: Poliția de Frontieră, Poliția, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat, ori cu cei ce se ocupă de aplicarea legii în domeniile vânătoare, pescuit sau din domeniul forestier. De la caz la caz, evident că au luat parte la aceste acțiuni și alte entități ale statului.

Având în vedere dinamica situaţiei operative, înregistrată în zona de responsabilitate a Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara, s-a impus gestionarea în sistem integrat a unei game variate de misiuni, specifice domeniului de activitate.

Misiunile în comun sunt organizate şi desfăşurate în baza planurilor de cooperare şi colaborare încheiate în acest sens. Comparativ cu perioada similară a anului anterior, numărul acestor misiuni a cunoscut o creştere semnificativă, atât din punct de vedere numeric, cât şi al eficienţei.

Iniţierea, încheierea, evidenţa, actualizarea şi monitorizarea protocoalelor şi planurilor de cooperare, colaborare sau intervenţie, la nivelul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara, se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinelor şi procedurilor în vigoare, în baza mandatelor acordate în acest sens. Evidenţa şi actualizarea documentelor de cooperare sau colaborare este o activitate gestionată de către serviciul Management Operaţional şi este executată împreună cu compartimentele sau cu ofiţerii responsabili cu derularea protocolului de cooperare sau colaborare în cauză.

La nivelul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara există disponibilitate şi interes pentru organizarea de acţiuni comune cu instituţiile semnatare ale planurilor de cooperare/colaborare, comunicarea fiind una foarte bună. Factorii de decizie cunosc în permanență dinamica evenimentelor din zona de responsabilitate, facilitând organizarea şi executarea misiunilor în comun, în scopul de a asigura climatul de ordine și siguranță publică, de a interveni eficient şi în timpul cel mai scurt în cazul apariţiei unor situaţii sau fenomene deosebite, chiar dacă pentru realizarea acestui obiectiv este necesar un volum mai mare de muncă şi folosirea intensivă a efectivelor din serviciu pe perioade de timp îndelungate.

La nivelul unităţii sunt în derulare sau aplicare prevederile unui număr de 93 planuri încheiate la nivelul M.A.I, I.G.J.R. și Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara, documente care vizează îndeplinirea misiunilor specifice în zona de responsabilitate teritorială. Astfel se cooperează cu:
– Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate
– inspectoratele de poliţie judeţene din zona de responsabilitate
– Poliţia de Frontieră
– Poliţia Transporturi Feroviare
– Inspectoratul General pentru Imigrări
– Direcţia Regională Vamală
– Poliţia Locală
– Direcţia Silvică
– Inspectoratul Teritorial de Muncă
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

În primele 10 luni ale anului 2017, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara a executat 468 misiuni în cooperare şi colaborare cu instituţii publice, cu un efectiv de peste 7000 jandarmi, rezultând o creştere de peste 100%, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Printre cele mai frecvente acţiuni, ce au avut un impact deosebit, inclusiv în mass-media, se pot evidenţia: acţiunile cu Poliţia de Frontieră, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, Inspectoratul General pentru Imigrări.

O creştere semnificativă s-a înregistrat în ce priveşte misiunile desfăşurate în cooperare cu Poliţia de Frontieră pentru gestionarea fenomenului migrației în zona frontierei de vest a României. Astfel, în perioada de referinţă, au acţionat în cooperare peste 6000 de jandarmi, pentru asigurarea măsurilor de ordine în punctele de trecere și pe fâșia frontierei de stat.
Implicarea jandarmilor în executarea misiunilor a avut o contribuție semnificativă la realizarea scopului de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, în domeniile pentru care se execută cooperarea. În acest sens, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara a pus la dispoziție efectivele disponibile, neangajate în misiuni specifice structurilor de jandarmerie, în funcţie de analiza şi evoluţia situaţiei operative.

Contribuţia jandarmilor în misiunile de cooperare şi colaborare este una importantă, fiind apreciată pozitiv de către conducerile instituţiilor cu care se colaborează şi cooperează.

LĂSAȚI UN MESAJ