În sfârșit, putem lucra de acasă, legal!

1195

Tele-munca, prin care un salariat va avea dreptul să lucreze din altă parte decât la birou, va fi reglată prin contract individual de muncă având normă întreagă sau prin act adițional, angajatorul fiind însă cel care avizează locul respectiv, acesta este sistemul pregătit de Guvern. Amenzile pentru nereguli sunt de până la 10.000 lei.

Tele-munca va fi definită, conform proiectului pregătit la nivelul Guvernului, drept forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator este efectuată de către un salariat de la distanță, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau a unui act adițional la acesta, cu respectarea următoarelor condiții:

  • activitatea se desfășoară în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele;
  • activitatea în regim de teleworking se desfășoară cel puțin o zi pe lună;
  • salariatul și-a exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau a unui act adițional la acesta.

Locurile desfășurării activității de tele-muncă vor fi acelea care pot fi utilizate de tele-salariat doar după ce angajatorul și-a exprimat acordul cu privire la utilizarea lor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea tele-salariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentului intern și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

De asemenea, pentru aplicarea și verificarea condițiilor de muncă ale tele-salariatului, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate ori reprezentanții salariaților au acces la locurile de desfășurare a activității de tele-muncă, la fel și reprezentanții autorităților competente.

În cazul în care locul de desfășurare a activității tele-salariatului este la domiciliul acestuia, accesul este permis doar în urma notificării în avans a tele-salariatului și sub rezerva consimțământului acestuia.

Contractul de muncă va include și obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa, dar și măsurile pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu ai săi colegi în mod regulat.

Salariatul răspunde patrimonial față de angajatorul său pentru orice prejudiciu produs cu vinovăție în legătură cu păstrarea și utilizarea tehnologiei, echipamentelor de muncă, materialelor, precum și a tuturor celorlalte bunuri primite de la angajator pentru derularea activității sale.

Sursa: Profit.ro

LĂSAȚI UN MESAJ