Guvernul plafonează indemnizațiile și sporurile pentru a avea bani de pensii. Persoanele afectate

323

Guvernul va adopta în şedinţa de vineri un act normativ prin care toate indemnizaţiile cu caracter reparatoriu acordate bugetarilor vor fi plafonate la nivelul din 2018, menţionând că, în caz contrar, va fi depăşit deficitul bugetar asumat şi nu vor fi suficienţi bani pentru majorarea pensiilor.

„(1) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(2) Ordonatorii de credite stabilesc nivelul sporurilor cu respectarea alin. (1) având obligaţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2019 prin buget”, se arată în art. 6 al proiectului de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

În preambul, iniţiatorii arată că s-a ţinut cont de „prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020 referitoare la adoptarea în anul 2019 a unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii, majorarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari”, dar şi de faptul că „indemnizaţiile cu caracter reparatoriu acordate în conformitate cu legile speciale se suportă din bugetul de stat iar neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2019 ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice”.

Se vor menţine la „cel mult nivelul din luna decembrie 2018” şi următoarele categorii de drepturi băneşti: indemnizaţiile acordate persoanelor persecutate politic de diactura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; sporurile acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război; pensiile de invaliditate, cele de urmaş şi ale văduvelor de război; indemnizaţiile acordate revoluţionarilor; indemnizaţiile acordate preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România; cuantumul acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor; dar şi rentele viagere prevăzute Legea educaţiei fizice şi sportului.

În anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

sursa – adevarul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ