Drept la replică

32
Poziția companiei referitoare la aprovizionarea cu gaze în anumite localități din județul Timiș.
Colaborăm cu operatorii rețelelor de distribuție și cu autoritățile relevante pentru oferi sprijin în identificarea unei soluții pentru persoanele afectate de întreruperea alimentării cu gaze.
În conformitate cu cadrul legal actual, obligaţia de identificare şi implementare a unor soluţii alternative de alimentare cu gaze revine concesionarilor de servicii de distribuţie la nivel local.
Încă din 2012-2013, atât autorităţile statului, cât şi operatorii reţelelor de distribuţie din zonă au fost informaţi că producţia de gaze la nivel local va scădea din cauza epuizării zăcămintelor, fiind necesară identificarea unor surse alternative de alimentare. În prezent, există o singură sondă de gaze în zonă și, în condițiile declinului accelerat al producției, aceasta nu poate acoperi consumul de gaze la nivel local
OMV Petrom face eforturi pentru a menţine continuitatea alimentării cu gaze naturale și oferă sprijin operatorilor de distribuție pentru identificarea unor soluții alternative. Mai mult, compania este disponibilă să transfere o conductă de gaze deja existentă, care ar putea fi utilizată de operatorii de distribuţie din zonă pentru a suplimenta cu volume de gaze din SNT.

 

Cu stimă

Sergiu Petre

Press Office

Communicationand Sustainability

LĂSAȚI UN MESAJ