„Diktat” al Romsilva în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița?

245

Planul de management al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, al cărui punct final a fost pus recent este considerat  un eşec pentru ministrul mediului care şi-a propus în acest mandat protejarea biodiversităţii. Grupul Ecologic de Colaborare Nera a analizat varianta finală a planului de management a Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, care a fost aprobată prin Ordinul al Ministrului Mediului nr. 1.642/2016, publicat în Monitorul Oficial al României din 25 octombrie 2016. Analiza s-a făcut în comparaţie cu varianta propusă în 2015 de către mediul academic printr-un proiect întocmit de Unniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara şi supus în mai 2015 unei consultări publice cu participarea tuturor factorilor interesaţi, inclusiv a societăţii civile, susține Doina Mărgineanu, responsabil cu relațiile publice în cadrul GEC Nera.

„În acest context, alături de alte ONG-uri, GEC Nera a transmis USAMVB în scris la sfârşitul consultărilor publice un punct de vedere privind susţinerea variantei de plan de management întocmit în acel moment, explică Doina Mărgineanu.Trebuie menţionat că elaborarea proiectului de plan de management s-a făcut pe baza unor studii complexe de teren asupra biodiversităţii, pe durata a trei ani, iar la finalul anului 2015 proiectul de plan de management a fost depus pentru aprobare la Ministerul Mediului. Pe parcursul anului 2016, acest document a fost supus de către Ministerul Mediului unor negocieri între USAMVB şi RNP Romsilva, care a fost partener în proiect şi în acelaşi timp administratorul suprafeţelor împădurite ale statului din interiorul parcului. Aceste negocieri par să fi fost mai degrabă un “diktat” al RNP Romsilva, girat de Ministerul Mediului, deoarece pe parcursul anului 2016 în cadrul lor s-a negociat netransparent şi nu s-a ţinut cont de punctele de vedere al USAMVB şi ale reprezentanţilor societăţii civile transmise atât Ministerului Mediului cât şi prin poziţii exprimate în media centrală.”

În final, varianta de plan de management a USAMVB, care prevedea un grad sporit de protecţie pentru PN Cheile Nerei – Beuşniţa pentru 55 % din suprafaţa parcului, a ajuns să fie abandonată şi să fie aprobată varianta cu 40 % suprafaţă cu grad sporit de protecţie, susţinută de RNP Romsilva.

„La asemenea diferenţe nu era nevoie de bani cheltuiţi din fondurile Uniunii Europene pentru întocmirea proiectului de plan de management, spune în continuare, Doina Mărgineanu. Acest lucru era de aşteptat, deoarece în România activitatea de conservare a naturii în parcurile naţionale este subordonată RNP Romsilva, un agent economic interesat în primul rând de valorificarea masei lemnoase din pădurile statului.”

Este interesant de urmărit dacă în continuare va fi lăsată drujba jos în exploatările de masă lemnosă deschise în parc în cursul anului 2016, în actualele zone de protecţie integrală, atrag atenția cei din activul ONG bănățean de protecție a mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ