“Creșterea performanței energetice a clădirilor este o necesitate” – Interviu cu dr. ing. Ioan Silviu Doboși, prim-vicepreședinte al Asociației Inginerilor Instalatori din România

575

În 2015, Asociația Inginerilor Instalatori din România și-a depus candidatura pentru organizarea congresului CLIMA, care are loc la fiecare trei ani. La CLIMA 2016, desfășurat la Aalborg, în Danemarca, a fost anuntață câștigarea, de către AIIR, a organizării, la București, în perioada 26-29 mai 2019, a congresului Mondial CLIMA 2019. Acesta este cel mai mare eveniment european dedicat proiectării construcțiilor viitorului. Este pentru prima oară în ultimii 25 de ani când o țară sud-est europeană găzduiește acest congres și o premieră absolută pentru țara noastră. Ediția de la București, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Academiei Române, are drept temă „Mediul construit în fața provocărilor aduse de schimbările climatice” („Built Environment Facing Climate Change”). La congres vor fi prezenți peste 1000 de participanți, din peste 40 de țări și 6 continente, având loc peste 70 de sesiuni de prezentări, concursuri studențești, cursuri, workshop-uri și o amplă expoziție – timp de 4 zile, la Biblioteca Națională a României.

Unul dintre artizanii acestui congres este inginerul timișorean Ioan Silviu Doboși, manager general al SC Dosetimpex și prim-vicepreședinte al Asociației Inginerilor Instalatori din România. Absolvent, în 1988, al Facultății de Instalații pentru Construcții din cadrul Institutului Politehnic Traian Vuia, actualmente Universitatea Politehnica din Timișoara, este doctor în inginerie civilă al Universității Politehnica din Timișoara în anul 2007. Din 1993, Ioan Silviu Doboși, cu care am realizat un interviu despre viitorul construcțiilor, despre eficiența energetică, energiile alternative, noutățile din instalații în construcții, este profesor asociat la Facultatea de Arhitectură a Universității Politehnica din Timișoara.

Robert Șerban: Pentru un om obișnuit, chestiunile legate de construcția clădirilor eficiente pare o temă destinată „specialiștilor”. Cu toate acestea, studiile arată că viitorul nostru pe această planetă are de-a face, într-o proporție covârșitoare cu felul în care acești „specialiști” proiectează și execută construcțiile viitorului. De ce e nevoie sa facem clădirile eficiente? Ce este o clădire nzeb (near-zero energy building)?

Ioan Silviu Doboși: În primul rând trebuie să facem clădiri cu un confort ridicat, care să aibă un consum cât mai mic de energie. Este axiomatic aspectul legat de confort. În acest context discutam despre performanța energetică a clădirilor. Așa cum este bine cunoscut la momentul actual, sectorul clădirilor este principalul consumator de energie, atât la nivel European cât și la nivel mondial. Prin consumul de energie, obținută prin utilizarea combustibililor fosili, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 36% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel, reducerea consumului de energie obținută prin utilizarea combustibililor fosili în sectorul clădirilor a devenit un punct cheie în vederea atingerii obiectivelor de combatere a fenomenului de schimbări climatice și menținerea sub control a nivelului de poluare. Acest lucru justifică, bineînțeles, necesitatea creșterii performanței energetice a clădirilor. Clădirile cu consum de energie aproape zero (n-ZEB) sunt clădiri cu o performanţă energetică ridicată, al căror necesar redus de energie trebuie să fie acoperit în mare măsură prin utilizarea surselor de energie regenerabile.

R.Ș.: Cum stă Banatul la eficiența energetică a clădirilor? Întreb fiindcă, cel puțin în Timișoara, se construiește într-un ritm trepidant.

I.S.D.: Într-adevăr, în zona de Vest a României, în special în Timișoara, sectorul construcțiilor e în continuă dezvoltare. Preocuparea pentru eficientă energetică este vizibilă atât la nivelul reabilitărilor clădirilor existente cât și la nivelul construcțiilor noi. În Timișoara există mai multe exemple de bună practică de clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, de tipul clădirilor pasive care au fost de asemenea dotate cu sisteme de producere și utilizare a energiei obținută din surse regenerabile (panouri solare fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură, centrale de tratare a aerului dotate cu recuperatoare de căldură cu eficiență de peste 80% și ventilatoare cu turația variabilă etc).

R.Ș.:Cum poate fi crescută eficiența energetică a unei clădiri?

I.S.D.: Creșterea eficienței energetice a unei clădiri presupune o proiectare și execuție judicioase și calitative, vizând în primul rând reducerea necesarului de încălzire și răcire a spațiilor prin măsuri precum: formă arhitecturală compactă, izolare termică a elementelor de închidere, utilizarea de ferestre performante prevăzute cu sisteme de umbrire pentru perioada de vara, asigurarea etanșeității și recuperarea pierderilor de energie aferente reîmprospătării aerului din clădire prin ventilare mecanică controlată. Eficientizarea energetică a unei clădiri presupune, de asemenea, utilizarea unor sisteme eficiente pentru asigurarea necesarului de energie pentru încălzire și răcire, utilizarea pompelor de căldură, a cazanelor de încălzire în condensație, utilizarea corpurilor de iluminat de tip LED și utilizarea echipementelor de uz casnic încadrate în clase superioare de performanță energetică.

R.Ș.: Eficiență energetică sau energii regenerabile?

I.S.D.: Sunt de părere că pentru a asigura tranziția spre un mediu construit confortabil, sustenabil și securizat din punct de vedere energetic, trebuie să vorbim atât despre eficiență energetică cât și producerea energiei din surse regenerabile. Cele două sunt complementare, existând o sinergie care avantajează atât eficiența energetică cât și producerea de energie din surse regenerabile. Numeroase studii confirmă faptul că implementarea tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile sunt mai puțin costisitoare dacă sunt asociate cu măsuri de eficiență energetică.

R.Ș.: Care sunt ultimele noutăți în domeniul instalațiilor care ajută la eficientizarea sau reducerea consumului?

I.S.D.: Domeniul instalațiilor este în continuă dezvoltare, de la an la an apar sisteme tot mai performanțe. Printre cele mai utilizate sisteme în clădirile eficiente energetic sunt sistemele de ventilare mecanică prevăzute cu recuperatoare de căldură, pompe de căldură de diverse tipuri, panouri solare fotovoltaice și termice, controlul clădirilor cu ajutorul sistemelor de automatizare denumite generic Building Management System etc.

R.Ș.: Cum își poate da seama un om obișnuit dacă instalațiile unei anumite clădiri sau ale unei proprietăți/unități imobiliare sunt eficiente energetic sau nu? Există teste de specialitate?

I.S.D.: Directiva Europeană 35/2010 transpusă în România prin Legea nr. 372 privind Eficiența Energetică a Clădirilor, legiferează faptul ca la orice tranzacție de vânzare-cumpărare și închiriere a unor clădiri rezidențiale sau nerezidențiale, să fie elaborat un Certificat Energetic, care reflectă în mod obiectiv, consumurile energetice ale clădirii respective. În cazul unui sistem eficient de instalații, așteptările constau în a obține un consum de energie cât mai mic posibil și asigurarea parametrilor optimi de confort interior și de calitate a aerului. În faza de exploatare a clădirii, un cetățean obișnuit poate monitoriza consumurile de energie ale clădirii (centralizarea facturilor de energie, urmărirea contoarelor de energie etc.). Totodată, există o serie de echipamente specializate în măsurarea gradului de confort interior în clădiri. În cazul clădirilor prevăzute cu sisteme de ventilare, eficacitatea funcționarii sistemului poate fi verificată prin măsurarea concentrației de CO2, care este de asemenea un indicator al calității aerului interior.

LĂSAȚI UN MESAJ