Competențe informatice și formare profesională la CCIAT

429

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş prin Direcţia Formare şi Perfecţionare Profesională demarează în perioada următoare următoarele serii de cursuri:
 Competenţe informatice – de INIŢIERE în domeniul utilizării calculatorului şi a sistemelor de operare.

Cursul este recomandat persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţele de utilizare a PC-ului pentru eficientizarea activităţii profesionale şi a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la şcoală.

Structura cursului:
-Cunoaşterea conceptelor de baza cu privire la structura şi funcţionarea unui PC;
-Utilizarea funcţiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
-Utilizarea unei aplicaţii de procesare texte (Microsoft Office Word);
-Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
-Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet şi poştă electronică).

Tematică cuprinde subiecte cum ar fi:
-Sistemul de operare Windows – căutarea şi organizarea informaţiei, tipărirea şi scanarea documentelor, configurarea control panel şi a ecranului desktop, instalarea şi dezinstalarea programelor;
-Microsoft Word – operaţii de baza în documente;
-Microsoft Excel – operaţii elementare şi concepte de baza, gestionarea datelor din foile de calcul, formatarea, copierea informaţiilor, formule şi funcţii, diagrame, prelucrări de tip baze de date;
-Internetul – generalităţi şi definiţii, navigare, utilizarea regulilor de comportare în reţeaua Internet, servicii de poştă electronică.
Perioada: 25.09-21.10.2017

 Formator
Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Formator, iar obţinerea certificării da dreptul la practicarea aceastei meserii.
DE CE cursul de „ FORMATOR ” ?
1. Pentru că are la baza metode dinamice, interactive şi practice în formarea viitorilor traineri;
2. Este în concordanţă cu noul standard ocupaţional din 2007 (este acreditat);
3. „ Începând cu dată de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovadă că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” ( art. 23, alin. 1 din OG 129/2000
Perioada: 09.10-20.10.2017

 Specialist în managementul deşeurilor în conformitate cu cerinţele Legii nr.211/2011 , modificată

SCOPUL CURSULUI: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în domeniul gestionării deşeurilor.

ADRESABILITATE CURS: Cursul se adresează agenţilor economici care generează deşeuri.
În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri “au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenţa lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”. Conform alin. 4 “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, că urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Perioada: 16.10-27.10.2017

***

Cursurile se desfăşoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiş din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obţinute la absolvire au recunoaştere naţională şi sunt emise de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei.

IMPORTANT!
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către Autoritatea Naţională
pentru Calificări, împreună cu suplimentele descriptive în care se menţionează competenţele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piaţă muncii din România, conform OG nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaştere internaţională.
Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Facilităţi – Se acordă:
-10% reducere pentru membrii CCIA Timiş, conform Ghidului Serviciilor;
-20 % reducere pentru absolvenţii cursului de Inspector/referent resurse umane la CCIAT;
-20% reducere pentru cursanţii care au urmat 2 cursuri la CCIAT în ultimele 6 luni;
-20% reducere pentru şomeri, în baza adeverinţei de şomaj.

Informaţii suplimentare şi înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria Luca – coordonator curs DFPP / CCIAT.

(P)

LĂSAȚI UN MESAJ