Ce proiecte moștenește administrația Fritz, cu finanțare asigurată

200
Administrația Fritz, ce va prelua conducerea Primăriei Timișoara, moștenește mai multe proiecte care au primit finanțare și care urmează să fie implementate. Fostul viceprimar liberal Dan Diaconu a prezentat lista proiectelor ce au banii asigurați pentru întocmirea documentației tehnice și care, cel mai probabil, vor primi finanțare europeană în 2021.
Printre acestea se numără: regenerare urbană cartierul Fabric – străzi, piețe, spații verzi șamd – în jurul și incluzând piața Traian – selectat spre finanțare în secțiunea regenerare urbană; legătura între pasajul Solventul și Bv. Dâmbovița – noul traseu de linie de tramvai, auto și pietonal peste platforma Solventul, noul pod peste Bega, modernizarea Bv. Dâmbovița până la bucla de la „fabrica de tramvaie” – selectat spre finanțare în secțiunea mobilitate; reabilitarea și punerea în valoare a Centralei Hidroelectrice și extinderea capacităților de turism pe canalul Bega – selectat spre finanțare în secțiunea Turism/Patrimoniu; restaurarea și refuncționalizarea Sinagogii din Fabric – rezervă în secțiunea Turism/Patrimoniu; extinderea liniei de tramvai pe Calea Torontalului până la limita Timișoarei – rezervă – secțiunea Mobilitate, dar eligibil pe Planul Național de Reziliență și Redresare; pasaje piața Consiliul Europei – rezervă secțiunea Mobilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ