CCIAT organizează noi serii de cursuri solicitate de firme

147

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii ianuarie 201 următoarele serii de cursuri:
Consilier de orientare privind cariera (Cod COR 242306)

Consilierea are caracter nondirectiv, adică nu impune celui consiliat o anumită direcţie, ci mai degrabă evaluează împreună cu acesta alternative diferite, ajutându-l să aprecieze şi să selecteze ocupaţia sau îndeletnicirea care i se potriveşte cel mai bine. Cursul se adresează specialiștilor care ajută tinerii şi adulţii să se autoevalueze, să comunice eficient cu alţii, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.

Tematica abordată vizează:
-Obiectivele şi metodele consilierii de orientare profesională
-Evaluarea consilierii de orientare profesional
-Autoevaluarea consilierului
-Metode şi tehnici de evaluare
-Activităţile consilierului
-Paliere de evaluare a activităților consilierului.
Perioada: 23 ianuarie – 3 februarie 2017

Specialist în managementul deșeurilor (Cod COR 325713)
Cursul se adresează persoanelor desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în acest domeniu.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art.22, alin.3, „Deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri“ au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin.4, “persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Nedesemnarea unei persoane cf. legii menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.
În acest context, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş vine în sprijinul agenților economici care generează deșeuri prin organizarea cursului „Specialist în managementul deșeurilor”.

Tematica cursului:
A. Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici
– OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor– obligațiile agenților economici;
– HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
– HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

LĂSAȚI UN MESAJ