CCIAT organizează cursuri de Expert achiziții publice și Arhivar

87

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și
Perfecționare Profesională, demarează în cursul lunii mai 2018 următoarele cursuri:

 Expert achiziții publice (Cod COR 214946)
Perioada: 7 – 22 mai 2018 (luni-vineri, orele 16 30 -20 30 )

Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi în
achiziții publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care, două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Astfel, cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Având un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica vizează:
 Legea Achizițiilor publice: 4 Legi, 2 Hotărâri de Guvern. Domeniul de aplicare al
fiecăreia;
 Detalierea modalităților de consultare a pieței;
 Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și
documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea
documentației de atribuire în SICAP;
 Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru
toate tipurile de proceduri;
 Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, însoțită de documentația de
atribuire aferentă: perioade și date limită pentru oferte;
 Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul
electronic și noul SICAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;
arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin
mijloace electronice.

Cursul este structurat in două parți:
1. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații,
2. Partea practică – aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu
aplicația S.I.C.A.P.

Se urmărește internalizarea cunoștintelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru a putea fi mai bine înțelese și aplicate.
Cursul de utilizare S.I.C.A.P. pentru ofertanți, susținut de traineri cu experiență în utilizarea
S.I.C.A.P., oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea
acestora la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.
Lector: Daniela GOIA
Coordonator curs: Milena MUREŞAN
Taxă de participare: 1000 lei/pers.

***

 ARHIVAR (Cod COR 441501)
Perioada: 7 mai – 5 iunie 2018 (luni-vineri, orele 16 00 -21 00 ) / (2 săptămâni teorie + 2
săptămâni practică).
Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii. Conform Art. 31 din Legea
Arhivelor Naționale nr.16/1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația
să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.
Cursul se adresează persoanelor (cu minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:
 Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 Gestionarea fondului documentar;
 Prelucrarea documentelor;
 Utilizarea informațiilor din documente;
 Consevarea arhivei în depozit;
 Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 Competențe informatice;
 Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie.

Lector: Florica MUNTEAN
Coordonator curs: Tania AVRAMOV
Taxă de participare: 1000 lei /pers.

LĂSAȚI UN MESAJ