Camera de Comerț Timiș organizează noi cursuri în luna noiembrie

133

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare
Profesională organizează în cursul lunii noiembrie 2017, la Centrul Regional de Afaceri
al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, următoarele cursuri:

Consilier de orientare privind cariera (Cod COR 242306)
Perioada: 6 – 17 noiembrie 2017

Consilierea are caracter nondirectiv, adică nu impune celui consiliat o anumită direcţie,
ci mai degrabă evaluează împreună cu acesta alternative diferite, ajutându-l să
aprecieze şi să selecteze ocupaţia sau îndeletnicirea care i se potriveşte cel mai bine.
Tematica abordata vizează:
-Obiectivele şi metodele consilierii de orientare profesională
-Evaluarea consilierii de orientare profesională
-Autoevaluarea consilierului
-Metode şi tehnici de evaluare
-Activităţile consilierului
-Paliere de evaluare a activitatilor consilierului.

Cursul se adresează specialiștilor care ajută tinerii şi adulţii să se autoevalueze, să
comunice eficient cu alţii, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea
adecvată necesară, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes
diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.
Formator: Simona Jugariu
Taxa de participare: 750 lei
Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

***

Competențe antreprenoriale – eligibil pentru Programul Start-Up Nation Romania 2017
Perioada: 13 – 24 noiembrie 2017 (de luni până vineri, între orele 16.00 – 20.00)
Este un curs care se adresează celor care doresc să își deschidă propria afacere sau
dețin deja o afacere și vor să o gestioneze mai eficient cât și persoanelor interesate să
dezvolte proiecte finanțate din fonduri europene.
Structura cursului:
• Introducere în antreprenoriat
• Inițierea unei afaceri
• Organizarea activității
• Strategia de marketing
• Negocierea contractelor
• Politica de promovare
• Finanțarea unei afaceri
• Dezvoltarea produselor/ serviciilor
• Organizarea personalului
• Evidența contabilă
• Sistemul de evidență financiară
• Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii
• Logistica necesară derulării afacerii
• Planul de afaceri
Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și
sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: copie CI, copie certificat de
naștere, copie certificat de căsătorie (după caz), copie diplomă studii (studii medii), original
adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul instituției.
Formator: Giana BOBICĂ
Taxa de participare: 650 lei.
Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

***

Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice. Noutăţi legislative (OSGG
nr.400/2015 – republicat)
Perioada: 20 – 21 noiembrie 2017 (luni, marți si miercuri, între orele 16 00 -20 00 ).
Conform Art.28 din O.G. nr.119/1999 cu modificările și completările ulterioare, neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern / managerial se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.
Cursul are ca scop: Prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM); Abordarea unor modalități practice de implementare a SCIM în cadrul entităților publice, în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.
Obiectivele generale ale cursului vizează: Conştientizarea managementului general de la
nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și
dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial–SCIM, inclusiv a Registrelor
de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul
entitătii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţlor publice, republicat); Abordarea unor modalități practice de
implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive.
Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
– Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari;
– Manageri din instituţii publice;
– Auditori interni;
– Membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea
Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;
– Membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice;
– Responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice;
– Personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.
La finalul cursului, participanții vor ști: Să cunoască și să identifice etapele procesului de
implementare a sistemului de control intern/managerial în entitatea publică în care activează;
Să analizeze și să implementeze cerințele celor 16 standarde de control/managerial în entități publice;
Să analizeze documentele de organizare specifice instituțiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii etc); Să realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul instituției publice în care activează; Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.
Cursanții vor primi un Certificat de Participare emis de Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Timiș.
Formator: Alina Ancuța SASU
Taxa de participare: 450 lei + TVA.
Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.
Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, sau la tel. 0256 219 173, 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria LUCA, consultant cameral DFP. Înscrieri on-line la adresa:http://www.cciat.ro/ficurs.php

(P)

LĂSAȚI UN MESAJ