Ajutoarele alimentare din fonduri europene – ultimele precizări

133

Primarul Timişoarei Nicolae Robu a oferit o serie de precizări privind distribuirea ajutoarelor alimentare din fonduri europene – când va începe?

„În urma participării la întâlnirea de lucru privind distribuirea ajutoarelor alimentare din fonduri europene, care a avut loc în data de 25 noiembrie 2015, la Bucureşti, la care a participat domnul Ciprian Necula, secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele: distribuirea ajutoarelor alimentare aferente anului 2015 acordate de Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate va începe în luna februarie 2016 şi va fi finalizată în luna aprilie 2016”, anunţă edilul-şef.

Prin Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate se extinde numărul beneficiarilor de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD, ca urmare a faptului că limitele de venituri din pensii şi indemnizaţii de şomaj eligibile pentru primirea ajutoarelor alimentare vor fi modificate de la 400 lei/lună la 450 lei/lună. De asemenea, se adaugă o nouă categorie de beneficiari pentru aceste ajutoare, respectiv persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în nici o altă categorie prevăzută în actul normativ, anunţă Primăria Timişoara.

În Monitorul Oficial nr. 617 din 13 august a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 627/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)—g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

Vor primi ajutoare alimentare în cadrul Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate toţi membrii familiilor care se încadrează în categoriile stabilite prin actul normativ şi care sunt menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului, adaugă şi municipalitatea.

O altă precizare: spre deosebire de anul 2014, distribuirea ajutoarelor alimentare din fonduri europene nu se va mai face pe bază de cupoane.

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara va informa cetăţenii cu privire la data exactă la care va începe distribuirea ajutoarelor alimentare”, a declarat primarul Timişoarei Nicolae Robu.

LĂSAȚI UN MESAJ