ADMITERE 2019 la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Peste 1000 de locuri disponibile

11021

În anul universitar 2019-2020, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara oferă celor care își doresc o profesie în domeniul medical, farmaceutic sau stomatologic, peste 1.000 de locuri, atât pentru studii finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru studiile cu taxă. Oferta de şcolarizare vizează programele de studii universitare de licenţă cu predare în limba română – sesiunea iulie 2019.

Mai exact, pentru noul an universitar, instituția de învățământ oferă 609 locuri finanțate de la bugetul de stat, un număr de 5 locuri rezervate tinerilor de etnie romă și alte 15 locuri pentru absolvenți de licee din mediul rural. Alte 452 de locuri sunt disponibile pentru studiile cu taxă.

În total, 1.081 de locuri sunt disponibile la cele trei facultăți din cadrul universității.

La Facultatea de Medicină există 439 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 347 de locuri pentru studiile cu taxă. Pentru tinerii de etnie romă sunt rezervate 3 locuri, iar pentru cei din mediul rural, 5.

Facultatea de Medicină Dentară pune la dispoziția candidaților 70 de locuri finanțate de la bugetul de stat și alte 75 de locuri cu taxă. Aici, un singur loc este destinat tinerilor de etnie romă și 5 locuri absolvenților din mediul rural.

Locurile disponibile la Facultatea de Farmacie, pentru anul de studiu 2018-2019, sunt în număr de 100 – suplimentate de la bugetul de stat, și de 30 – pentru studiile cu taxă. Un singur loc este rezervat și aici candidaților de etnie romă, iar 5 locuri tinerilor din mediul rural.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii universitare, în luna iulie a anului 2019. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în septembrie.

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2019, după următorul calendar:

➢ în perioada 08-19 iulie 2019 – completarea on-line a fişei de înscriere;
➢ în perioada 15-19 iulie 2019 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
➢ în data de 22 iulie 2019 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii cu 180- 240 credite transferabile: Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și Dietetică și Asistență de Farmacie;
➢ în data de 22 iulie 2019 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară;
➢ în data de 22 iulie 2019 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, pentru programele de studii care au susținut examenul de admitere în data de 22 iulie 2019;
➢ în data de 24 iulie 2019 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
➢ în data de 24 iulie 2019 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, pentru programele de studii care au susținut examenul de admitere în data de 24 iulie 2019;
➢ în data de 25 iulie 2019 – depunerea contestaţiilor pentru probele de concurs desfășurate în 22 și 24 iulie 2019 (orele 08.00 – 14.00) şi rezolvarea acestora;
➢ În 25-26 iulie 2019, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro Aprobat prin H.S. nr. 9/966/23.01.2019(Anexa nr. 1) M.C. 8
neîndeplinire a acestei obligaţii;
➢ În data de 29 iulie 2019, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
➢ În data de 30 iulie 2019 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2019;
➢ 02 august 2019 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00 – 14.00, de la secretariatele facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.
➢ În 02-03.09.2019, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – a treia etapă de confirmare, pentru eventualele locuri rămase neocupate.
➢ În data de 03.09.2019 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2019;

În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2019, astfel:
➢ 04 – 06.09.2019 – perioada de înscriere;
➢ 10.09.2019 – concurs de admitere;
➢ 11.09.2019 – contestaţii:
➢ 12.09.2019 – etapa I de confirmare a locului;
➢ 13.09.2019 – etapa a II-a de confirmare a locului;
➢ 13.09.2019 – publicarea rezultatelor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE ADMITERE PUTEȚI AFLA AICI

LĂSAȚI UN MESAJ