ADID Timiș și RETIM anunță modificarea tarifelor de colectare a deșeurilor în Zona 0 și Zona 1 Timiș

96

De la 1 ianuarie se vor modifica tarifele de colectare ale deseurilor în zonele 0 și 1 Timiș. Principalul motiv al acestei modificări este creșterea costului denumit „contribuției pentru economia circulară” de la 30 lei per tonă, la 80 lei per tonă.

Operatorul de colectare RETIM va încasa această contribuție de la utilizatorii serviciului printr-o suplimentare de tarif și o va plăti mai departe către operatorii instalațiilor de tratare, transport și depozitare a deșeurilor din județul Timiș. Destinația finală a acestei contribuții este Fondul pentru mediu gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Propunerea de modificare și diferențiere a tarifelor (tarife separate pentru colectarea celor două fracții – deșeuri reziduale și deșeuri reciclabile),  a fost avizată favorabil de către Consiliul Director al ADID Timiș, fiind trimisă spre aprobare unităților administrativ-teritoriale din Zonele 0 și 1 de colectare a județului Timiș, în vederea aplicării noilor tarife începând cu luna ianuarie 2020.

Zona 0 de colectare a județului Timiș

Nr. crt. Tarife – populatie U/M Tarif actual cu TVA Tarif nou cu TVA, din care Tarif colectare deseuri reziduale Tarif colectare deseuri reciclabile
1 Populație urban lei/pers/lună 10,38 11,47 8,32 3,15
2 Populație rural lei/pers/lună 3,53 3,92 2,83 1,08

 

Nr. crt. Tarife persoane juridice U/M Tarif actual  fara TVA Tarif nou fara TVA, din care Tarif colectare deseuri reziduale Tarif colectare deseuri reciclabile
1 Agenți economici și instituții publice lei/tonă 212,85 242,44 252,98 219,74

 

Zona 1 de colectare a județului Timiș

Nr. crt. Tarife – populatie U/M Tarif actual cu TVA Tarif nou cu TVA, din care Tarif colectare deseuri reziduale Tarif colectare deseuri reciclabile
1 Populație urban lei/pers/lună 10,78 11,66 8,99 2,67
2 Populație rural lei/pers/lună 3,68 3,97 3,06 0,91

 

Nr. crt. Tarife persoane juridice U/M Tarif actual  fara TVA Tarif nou fara TVA, din care Tarif colectare deseuri reziduale Tarif colectare deseuri reciclabile
1 Agenți economici și instituții publice lei/tonă 305,79 332,20 387,16 230,37

 

LĂSAȚI UN MESAJ