Actul cultural scârțîie la finanțare

390

Câțiva oameni cărora le pasă de imaginea orașului nostru și de soarta lui în plan cultural cu proiecție pe mai mulți ani în avans au crezut de cuviință să ia atitudine. Atunci când un proiect de largă deschidere internațională ca cel numit „capitală culturală europeană” încercă să se apropie de comunități ca Timișoara e un semn foarte bun. Dar nu este de loc de bun augur felul amatoricesc în care reacţionează factorii de răspundere locală. În special fondurile alocate în mod necontrolat și fără un temeinic studiu al fiecărei cereri în parte. Nu se monitorizează și apreciază importanța proiectelor culturale de un for de profesionist și independent.

Redacția noastră a relatat la timpul respectiv despre reacția asociațiilor culturale la problema alocării de fonduri de la bugetul local:

Este în stare Timișoara să ia fața Clujului și Bucureștiului!?

Întâlnirea s-a finalizat cu adoptarea unui punct de vedere comun. Acesta a fost pus pe hârtie și va fi un semnal de alarma trimis autorităților locale. Adresa oficială este semnata de 11 operatori culturali importanți din oraș și va fi înaintată primarului Nicolae Robu, viceprimarului Dan Diaconu și directorului Casei de Cultura a Municipiului, Pavel Dehelean.

Mai jos urmează scrisoarea cu nemulțumirile și măsurile propuse pentru îmbunătățirea procedurii de finanțare a proiectelor culturale, ale operatorilor independenți din oraș:

———–

În atenția domnului primar Nicolae Robu,

a domnului viceprimar Dan Diaconu

și a Comisiei de Cultură a municipiului Timișoara

În urma mesei rotunde inițiate marți, 26 aprilie, de Asociația Română a Filmului Independent, Asociația Documentor, Asociația Simultan, asociațiile Marele Ecran și Pelicula Culturală pe tema finanțărilor de la Casa de Cultură Timișoara a proiectelor culturale din sesiunea martie 2016, mai mulți operatori culturali contestă modul în care s-au acordat aceste finanțări la Timișoara.

În esență, principalele nemulțumiri luate în discuție sunt următoarele:

lipsa de corelare între punctajul obținut de proiecte în urma jurizării şi finanțarea alocată.

lipsa de transparență și claritate a competiţiei de proiecte şi procedurii de alocare a bugetelor.

conflictul de interese în care se află o parte din membri comisiei de jurizare.

suplimentarea selectivă, fără nici o consultare, în ședința de plen din 5 aprilie, a bugetelor câtorva proiecte.

inexistența unui răspuns până în acest moment la contestațiile depuse la Casa de Cultură de mai multe asociații.

disproporția foarte mare între fondurile nerambursabile pentru ONG-uri şi sumele alocate direct proiectelor Casei de cultură şi/sau instituțiilor de cultură de stat.

lansarea cu întârziere a call-ului de proiecte culturale, ce determină pierderea a 4 luni din an din implementarea acestora.

nerespectarea propriilor termene privind evaluarea proiectelor si semnarea contractelor cu operatorii culturali.

Soluţionarea acestor probleme este cu atât mai stringentă, cu cât o parte din aceste prevederi sunt conținute în Strategia culturală 2014-2024 a municipiului Timișoara, adoptată prin Hotărâre de Consiliu Local în octombrie 2014. De exemplu, la capitolul Instrumente de bună guvernare asumate de Primăria Timişoara în alocarea fondurilor pentru cultură, luarea deciziilor de politică publică şi în general, comunicarea cu operatorii culturali: “Se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei evaluării cererilor de finanţare pentru proiecte culturale prin mai multe măsuri”.

Ca urmare a celor prezentate, solicităm Primăriei Timișoara luarea unor măsuri active pentru implementarea cât mai rapidă a prevederilor și acțiunilor asumate prin Strategia Culturală 2014 – 2024:

suplimentarea finanțărilor în funcţie de punctajul obţinut de fiecare proiect în parte.

adoptarea unor procese de evaluare existente în cadrul altor competiţii de proiecte naţionale sau europene, care să asigure transparenţa şi caracterul echitabil al competiţiei de proiecte. În acest sens, organizaţiile semnatare îşi manifestă disponibilitatea de a participa la consultări.

implicarea unor evaluatori independenţi în procesul de evaluare.

clarificarea urgentă a aspectelor de management al competiţiei de proiecte pentru a eficientiza comunicarea operatorilor culturali cu autoritatea finanţatoare.

Pentru evitarea conflictelor de interese şi sprijinirea unor proceduri transparente în ceea ce priveşte alocarea banilor publici este necesară înfiinţarea unui Centru de proiecte pentru sectorul operatorilor culturali independenţi prin care să se deruleze următoarele competiţii de proiecte culturale.

Menționăm că la dezbatere au mai participat: Siegfried Geilhausen, viceconsulul Republicii Germania la Timișoara, domnul Daniel Malbert, directorul Institutului Francez Timișoara, Simona Neumann, director al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană, Mona Petzek, director al Centrului Cultural German Timișoara, alți operatori culturali și ziariști.

Întrucât domnul viceprimar Dan Diaconu nu a putut participa la această masă rotundă, propunem stabilirea unei noi întâlniri pentru a-i prezenta pe larg solicitările noastre și propunerile de îmbunătățire a procedurii de finanțare a sectorului independent la Timișoara, cu scopul de a crește calitatea acțiunilor culturale din oraș și competitivitatea proiectelor culturale.

Acest demers este susținut de:

ASOCIAȚIA DOCUMENTOR

ASOCIAȚIA MARELE ECRAN

ASOCIAȚIA PELICULA CULTURALĂ

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FILMULUI INDEPENDENT

ASOCIAȚIA SIMULTAN

ASOCIAȚIA CULTURALĂ METROPOLIS

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMIȘOARA

CONSULATUL REPUBLICII GERMANIA LA TIMIȘOARA

INSTITUTUL FRANCEZ TIMIȘOARA

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA (FILIALA TERITORIALĂ TIMIȘ)

STREET DELIVERY TIMIȘOARA

Persoane de contact: Cristina Docea – 0722748269 Betty Varga-Piatek – 072280602 Lucian Mircu – 0721667437 Florin Iepan – 0722277843

 

LĂSAȚI UN MESAJ