Activități psiho-socio-educative și culturale pentru copiii dezavantajați. Proiect transfrontalier al Fundației Speranța

91

Fundația Speranța nu mai are nevoie de prezentări speciale. Toată lumea cunoaște implicarea membrilor de ani de zile pentru a ajuta integrarea în societate a celor ce au dificultăți de adaptare. Pentru a pune la un loc aceste cunoștiințe și a nu le irosi, dar și pentru a beneficia de fonduri europene au reușit o bună colaborare cu un partener de peste hotare din Serbia. Problemele comune au rezolvări comune.

Când mai mulţi oameni care au acelaşi interes se pun la masă, se nasc idei măreţe care pot ajuta o comunitate să se dezvolte. Copiii sunt cei care au nevoie de educaţie şi trebuie să se simtă în siguranţă în şcoală, la fel ca acasă. Fundaţia de Abilitare Speranţa vine cu rezultate concrete în faţa opiniei publice, în urma încheierii proiectului transfrontalier România-Serbia, „Împreună pentru o comunitate incluzivă”.

Din partea fundației Speranța, manager al proiectului a fost psihologul Sebastian Bilanin ce a făcut un bilanț al acestui efort comun cu colegii de peste frontiere.

Fundaţia de Abilitare Speranţa a făcut o echipă excelentă cu Salvaţi Copiii – Filiala Timiş şi Primăria Plandişte. Împreună cu reprezentanţi din localităţile Livezile, Banloc şi Plandişte au fost stabilite priorităţile şi aplicat planul de acţiune propus şi s-a obţinut următoarele rezultate:
• Au fost organizate și derulate activități incluzive psiho-socio-educative și culturale pentru 968 de copii din care 317 aparținând grupului dezavantajat
• 82 de profesori din cele 5 școli din România și Serbia au fost formați ca persoane resursă în domeniul managementului diversității în școală și a educației pentru toți
• Au fost elaborarate materiale suport pentru desfășurarea activităților incluzive la nivelul celor 5 școli
• A fost organizată și derulată tabăra prieteniei, unde 55 de copii din cele 5 școli au beneficiat de activități psiho-socio- educative, culturale și sportive timp de 7 zile
• A fost elaborat un ghid de bune practici inclusive educaționale care poate fi folosit drept model pentru alte organizații sau instituții pentru a dezvolta practici incluzive în comunitate și școală, în alte zone.

Cooperare dincolo de frontiere

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program. Câteva date despre parteneri:

Fundația de Abilitare Speranța
Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul serviciilor de sprijinire, abilitare și reabilitare a copiilor cu dizabilități și nevoi speciale, informarea, consilierea și sprijinirea părinților și cadrelor didactice, precum și implicarea în recunoașterea dreptului la educația incluzivă a copiilor din România, Fundația de Abilitare Speranța este o organizație resursă și suport pentru realizarea incluziunii sociale si educaționale.

Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș este o organizaţie de utilitate publică de asemenea cu peste 25 de ani de activitate, a cărei misiune este de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care acestia provin, prin programe dedicate atât copiilor, cât şi părinţilor şi specialiştilor. În tot acest timp s-au dedicat copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile: copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, copii aflaţi în risc de abuz, copii aflaţi în risc de exploatare, copii ce provin din medii socio-economice precare etc.

Partener: primăria comunei Plandiște din Serbia are o experiență îndelungată în gestionarea multiculturalității etnice și religioase pentru copii și tineri și a cărei prioritate în ultimii ani a fost organizarea și implicarea în activități de tineret în următoarele domenii: tineret și sport, educație și informare, cultură și timp liber, ecologie, sănătate și asistență socială, securitate, ocuparea forței de muncă, turism, societatea civilă.

LĂSAȚI UN MESAJ