Zona de vest a țării se dezvoltă cu bani europeni Foto – Video

145

Zona de vest a țării se dezvoltă cu bani europeni. Au fost semnate cinci noi contracte de finanțare cu fonduri nerambursabile.

„Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitarea și modernizarea clădirii Primăriei orașului Buziaș” – beneficiar: Orașul Buziaș
„Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială <<Alexandru Moisi>> Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe” – beneficiar: Orașul Moldova Nouă
„Eficiență energetică clădiri publice, orașul Uricani, județ Hunedoara” – beneficiar: Orașul Uricani
„Creșterea eficienței energetice a blocului B – B-dul Decebal din Municipiul Deva” – beneficiar: Municipiul Deva
„Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic <<Regina Maria>> (şcoala generală)” – beneficiar: Municipiul Deva

Semnatarii acestor contracte au fost domnul Nicolae-Florin OANCEA, Primarul Municipiului Deva, domnul Dănuț BUHĂESCU, Primarul Orașului Uricani, domnul Adrian Constantin TORMA, Primarul Orașului Moldova Nouă, domnul Cristian-Vasile CÎNDEA, Viceprimarul Orașului Buziaș alături de domnul Sorin MAXIM – Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul Orașului Buziaș „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de reabilitarea și modernizarea clădirii Primăriei orașului Buziaș” vizează îmbunătățirea izolației termice a clădirii, reabilitarea sistemului de încălzire, alimentare cu apă caldă, iluminare, ventilare și climatizare, instalarea unor instalații de producție alternativă de energie, reparații și consolidări locale. Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 35 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 2.331.912,41 lei (500.582,26 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 1.318.649,99 lei (283.069,29 euro).

Proiectul Orașului Moldova Nouă „Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială <<Alexandru Moisi>> Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe” vizează creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale „Alexandru Moisi” și a sălii de sport prin lucrări de reabilitare termică, introducerea unui sistem de încălzire prin montarea unor pompe de căldură și prin utilizarea de panouri solare pentru prepararea apei calde, lucrări de recompartimentare interioară și instalarea unui sistem de telemanagement destinat iluminatului. De asemenea, vor fi create facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 36 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 5.707.214,33 lei (1.225.144,76 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 4.423.630,73 lei (949.603,02 euro).

Proiectul Orașului Uricani „Eficiență energetică clădiri publice, orașul Uricani, județ Hunedoara” vizează reabilitarea termică a două corpuri A și B aferente Primăriei Orașului Uricani, montarea de panouri solare pentru alimentare cu energie, refacerea rețelei de distribuție a apei și amenajarea accesului pentru persoane cu dizabilități. Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 4.623.062,96 lei (992.414,34 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 3.985.705,50 lei (855.595,38 euro).

Proiectul Municipiului Deva „Creșterea eficienței energetice a blocului B – B-dul Decebal din Municipiul Deva” vizează izolarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă, înlocuirea lifturilor și instalarea de sisteme alternative de producerea energiei și înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune. Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 20 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.567.952,82 lei (336.586,13 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 940.771,69 lei (201.951,68 euro).

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste proiecte se acordă în cadrul axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale și Operațiunea B – Clădiri Publice a Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020).

Cel de-al doilea proiect al municipiului Deva semnat astăzi, și anume „Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic <<Regina Maria>> (şcoala generală)” vizează înlocuirea tâmplăriei existente, refacerea finisajelor interioare și exterioare, lucrări la instalațiile termice, electrice, sanitare și antiefracție, dotarea cu mobilier a școlii și a sălii de sport. De asemenea, prin intermediul acestui proiect se va reamenaja curtea exterioară a școlii prin realizarea de zone verzi, alei și locuri de odihnă pentru elevi.

LĂSAȚI UN MESAJ