Vin banii pentru fermierii din Timiş!

575

După un an 2016 plin de tensiuni şi conflicte între fermieri şi Ministerul Agriculturii, iată că, în perioadă următoare, în sfârşit, se vor relua plăţile pentru cererile unice pe suprafaţă SAPS, pe 2016, pentru cei 18.716 fermieri din Timiş, fiindcă s-a fixat bugetul pe 2017.

1.370 de agricultori din Timiş, la control

Adina Gozman, director executiv adjunct al APIA Timiş, a explicat că, în judeţul nostru, sunt cuprinse în schemă 520.000 de ha şi 1.370 agricultori au fost selecţionaţi pentru eşantionul de control pe teren.

„Pot să vă ma spun că, pe 2016, în avans, APIA Timş a dat 120 euro, iar termenul final de plată este 30 iunie 2017 pentru plata restului de bani. În această perioadă, urmărim finalizarea plăţilor pentru 2016”, a spus Gozman.

Amintim că România beneficiază de fonduri pentru agricultură de la Uniunea Europeană sub forma de plăţi directe pe suprafaţă. Acestea reprezintă sprijinul acordat de UE agricultorilor din ţara noastră în condiţiile în care aceştia sunt eligibili şi înaintează o cerere de plată pe suprafaţă la APIA. Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafaţă sunt: utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha, formată din parcele mai mari de 0,3 ha şi menţinerea terenului respectiv în bune conditii agricole şi de mediu (respectare GAEC-uri). O situaţie esenţială pe care ţara noastră trebuie să o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile pentru plăţile directe este  Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), iar implementarea şi gestionarea lui intră în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

De ce este nevoie de acest control anual? Conform APIA Timiş, există multe neconformităţi dintre realitatea din teren şi ceea ce fermierii declară pe cererile de plată. Astfel, cea mai comună abatere întâlnită de inspectori este aceea că suprafaţa înscrisă pe hârtie nu era aceeaşi cu cea de pe teren. De obicei suprafeţele ori sunt mai mici, în realitate, ori sunt suprapuse cu alte terenuri. De multe ori, în cererea de plată, era declarată o cultură, iar la faţa locului inspectorii au descoperit altă cultură. Ceea ce nu este acceptat.

APIA Timiş începe o campanie de informare cu primăriile

Tot în aceeastă perioadă, APIA Timiş începe campania de informare  privind depunerea cererilor de plată pentru anul 2017. În luna februarie se deschide aplicaţia IPA Online. Astfel, fiecare fermier poate să îşi digitizeze cererile cât mai corect, pentru a fi evitate problemele. Cererile se depun începând cu 1 martie 2017. Campaniile de informare se vor desfăşura împreună cu primăriile din judeţ, iar caravanele se vor desfăşura în majoritatea localităţilor din Timiş.

„Condiţiile de depunere a cererilor pentru 2017 sunt aceleaşi. Nu s-a modificat nimic. Urmează şi primim şi noi toată documentaţia de la APIA Bucureşti pentru 2017. Ştim că nu s-a schimbat nimic, pentru accesarea schemelor de plată. Oricum funcţionarii APIA îi ajută pentru ca cererile să fie cât mai corect completate”, a explicat Gozman. De cele mai multe ori, fermierii din Timiş sunt revoltaţi că au fost aleşi ei şi nu alţii, atunci când se fac acele controale obligatorii, înainte de plata subvenţiilor, dar eşantionul de control, atât pentru zootehnie, cât şi pentru fermierii din vegetal, este stabilit de APIA Bucureşti, nu de APIA Timiş. Cum? „Se stabileşte un procent de 5% suprafaţa totală agricolă a ţării, împărţit pentru fiecare judeţ. Există un criteriu de selecţie special. Nu avem nimic cu nimeni. Aşa este stabilit în mod obiectiv procesul. Noi nu putem controla acest aspect. Nu este responsabilitatea noastră”, a mai spus Gozman.

Fermierii trebuie să mai ştie că cererile pentru motorină pe trimestrul IV 2016 se depun la APIA Timiş, până în 31 ianuarie 2017. Pentru trimestrul III 2016 s-a plătit 50% din suma aferentă, iar în 25 ianuarie 2017 s-a plătit cealaltă jumătate din bani. Pentru trimestrul I 2017 agricultorii trebuie să depună cererile pentru motorină de la 1 aprilie. Prin sistemul IACS sunt gestionate următoarele scheme de plată pe suprafaţă: SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă), CNDP (plăţi naţionale directe complementare), LFA (plăţi pentru zone defavorizate), măsuri de agromediu, schema pentru culturi energetice şi plăţi tranzitorii pentru tomate. IACS este format dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnică de calcul şi telecomunicaţii în vederea gestionării cererilor de plată depuse de fermieri şi verificării corectitudinii informaţiilor declarate de aceştia. Verificarea corectitudinii se realizează prin compararea datelor declarate de fermieri cu o serie de date de referinţă stocate în bazele de date ale sistemului. Întrucât suma plăţilor directe acordate unui fermier depinde în mod direct de suprafaţa de teren utilizată de acesta, un important rol în cadrul IACS îl deţine sistemul de identificare a parcelelor agricole.

Gh. Miron

LĂSAȚI UN MESAJ