Februarie vine cu noi programe de formare pentru mediul de afaceri din Timiș

109

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii februarie 2017 următoarele noi serii de cursuri:

Consilier de orientare privind cariera
Cursul se adresează specialiștilor care ajută tinerii şi adulţii să se autoevalueze, să comunice eficient cu alţii, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.
Tematica abordată vizează:
-Obiectivele şi metodele consilierii de orientare profesională
-Evaluarea consilierii de orientare profesional
-Autoevaluarea consilierului
-Metode şi tehnici de evaluare
-Activităţile consilierului
-Paliere de evaluare a activităților consilierului.
Perioada: 13 – 24 februarie 2017

Responsabil de mediu 
Cursul se adresează celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri. Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.
Tematica vizează:
-Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
-Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
-Aplicarea procedurilor de calitate;
-Gestionarea cerințelor legale de mediu;
-Elaborarea programului de management de mediu;
-Monitorizarea factorilor de mediu;
-Realizarea auditului intern;
-Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
-Raportarea activității de mediu;
-Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.
Perioada: 20 – 24 februarie 2017
Controlul intern / managerial la nivelul entităților publice – Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat)”
Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
– Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari;
– Manageri din instituţii publice;
– Auditori interni;

LĂSAȚI UN MESAJ