Veşti foarte bune pentru românii care au amenzi de plătit!

627

Într-un demers fără precedent, Guvernul României încearcă să elimine complet cozile de ghișeele unde se plătesc amenzi. Un document oficial care poate fi consultat și pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG) aduce vești extraordinare pentru toți românii care au de plătit amenzi.

Măsura este prevăzută într-un proiect de HG şi va conduce, pe scurt, la eliminarea cozilor de la ghişeele dedicate plăţii amenzilor.

Practic, după ce HG-ul va fi adoptat, plata amenzilor se va putea face prin orice metodă, fizică sau electronică.

“ – Achitarea amenzilor contravenţionale în contul unic se poate efectua de către persoanele fizice, prin următoarele modalităţi de plată: a) prin decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanţă puse la dispoziţia persoanelor fizice de instituţiile de credit, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Operativă Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; b) prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit cu care sunt încheiate convenţii, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, cu modificările şi completările ulterioare; c) în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului; d) prin intermediul echipamentelor POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului; e) prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; f) în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare OFL; 2 g) prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro, numai amenzile contravenţionale cuvenite bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale înregistrate în sistem, achitate de persoanele fizice care au domiciliul pe raza acestora; h) prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile OFL-urilor.”, precizează documentul citat.

sursa: capital

LĂSAȚI UN MESAJ