Valcani și Čoka – redescoperirea tradițiilor culturale din Banatul istoric! Foto – Video

598

Este deja o obișnuință comună a unor administrații locale sau a altor entități non guvernamentale de a încerca să facă rost de fonduri pentru diverse investiții din accesarea banilor europeni. Prin căutarea unui partener de peste hotare se măresc șansele de a obține acești bani știut find că sunt anume programe pentru țările în curs de aderare europeană.

Azi, în comuna Valcani a avut loc inaugurarea unui centru multicultural
realizat în cadrul proiectului „Redescoperirea tradițiilor culturale din zona de frontieră Valcani–Čoka, ca parte a Banatului istoric”.

Proiectul a fost inițiat și derulat de primăria comunei Valcani, în calitate de lider de proiect și comuna Čoka, din vecinătate, dar de peste frontieră, din Serbia, în calitate de partener. Pe lângă acest centru multicultural, în cadrul aceluiași proiect comun a mai fost reabilitat Centrul Cultural de la Banatski Monoštor, localitate ce aparține de comuna Čoka.

Pentru această cooperare, dincolo de frontiere, vine în întâmpinare acest program INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

În cadrul proiectului, lansat în luna iunie, au fost inițiate și implementate programe comune cu caracter cultural, gastronomic, păstrarea tradițiilor. Este un lucru cât se poate de firesc dacă se ține cont de faptul că apropierea celor două comunități le dă un caracter comun. Obiceiurile și tradițiile populare sunt destul de asemănătoare. Și limbile română, sârbă și maghiară sunt vorbite de cea mai mare parte din locuitori.
Centrul Multicultural Valcani va ajuta la dezvoltarea relațiilor sociale și culturale în zona transfrontalieră, pe baza cooperării multiculturale, a patrimoniului cultural și a promovării în comun a tradițiilor multietnice.

Provocarea acestui proiect a început cu identificarea nevoilor comune în zona transfrontalieră Čoka-Valcani, și anume valorile culturale comune, lipsa de comunicare, pierderea identității istorice, care a condus la izolarea și marginalizarea comunităților rurale situate în zona de frontieră.
Pentru a răspunde nevoilor identificate, intenționăm să grăbim dezvoltarea cooperării bilaterale prin evenimente culturale comune prin redescoperirea valorilor și tradițiilor și a obiceiurilor interculturale care transmit valori culturale tinerei generații, pentru a păstra patrimoniul cultural local în zona Čoka-Valcani.

Dragoș Buicu, primarul Comunei Valcani, a accentuat faptul că: „Prin construirea acestui Centru Multicultural este facilitat accesul comunității la viața culturală și socială, ne dorim o revitalizare a tradițiilor și a relațiilor interumane din zona de Valcani-Čoka, precum și promovarea acestora. Cu mândrie o spunem că 45 de copii de la clasele primare si până la liceu, fac parte din ansamblul de dansuri populare din Valcani,
înființat datorită acestui proiect. Urmează să începem activitatea în atelierele de creație: lucru manual, bucătărie tradițională și cercetarea privind vechile tradiții și obiceiuri din Valcani și Čoka. În luna iulie 2018, 220 de copii din Valcani și Čoka au petrecut 10 zile în tabăra de la Banatski Monoštor, participând la diferite activități culturale și educative, dar și dezvoltând prietenii. Până în prezent, proiectul s-a desfășurat conform planului, însă nu putem spune că proiectul este un succes până când nu se va finaliza în luna iunie 2019”

Acum, când este finalizată investiția pare totul simplu. Dar, din cele spuse de cei implicați se pare că birocrația și actele necesare încă sunt destul de multe și greu de rezolvat, fără o experiență în hățișul hârtiilor necesare.

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Valoarea totală a proiectului este 351,718.10 euro, din care 252,784.35 euro revine Comunei Valcani (cofinanțarea de stat a României este 13%, respectiv 32,861.97 euro, iar cofinanțarea beneficiarului 2%, respectiv 5,055.69 euro) și 98,933.75 euro partenerului sârb.
Prin acest program, s-a căutat rezolvarea unor necesități locale cum ar fi:
promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii. Pe lângă incluziunea socială se urmărește și componența culturală.

Care este beneficiul participării la proiect?
Participând la acest proiect, comuna Valcani a dezvoltat și va dezvolta, în
continuare, legături de prietenie și cooperare cu vecinii lor sârbi. Preluarea exemplelor de bune practici din partea partenerului sârb și dezvoltarea infrastructurii necesare va crea oportunități pentru participarea comunității la activități culturale comune, îmbunătățirea și implementarea educației culturale a elevilor, atragerea și oferirea incluziunii sociale și culturale a persoanelor defavorizate și în vârstă, precum și asigurarea promovării culturale a localității.

Profesorul Alexandar Djukic, reprezentantul comunității din Čoka, crede că marele câștig al acestei colaborări peste frontieră este componența culturală, atât de necesară tineretului. Iar, pe termen mai lung, Serbia va profita de experiența României în lungul și destul de greoiul proces de aderare la structurile europene.

Dar nu este primul proiect transfrontalier câștigat de această primărie foarte activă.
Cu ceva timp în urmă, împreună cu parteneri din Ungaria, de la Földeák de lângă Makó, au reușit să doteze ambele comune cu mașini de pompieri de cea mai nouă generație. Autoutilitara de stingere a incendiilor va fi folosită de formațiune de pompieri voluntari pentru intervenții de pe raza comunei sau chiar mai departe, dacă va fi cazul. Un lucru îmbucurător este faptul că, de câțiva ani, nu a mai fost niciun incendiu important la case în comună. Doar câteva incendii de miriști sau alte feluri de vegetații în câmp, ce nu au pus probleme prea mari.

Sigur că mai sunt și alte proiecte expuse la care se așteaptă cu nerăbdare un răspuns favorabil. Dar, despre acestea, cei implicați vor vorbi cu alt prilej.

LĂSAȚI UN MESAJ