UPT se implică în creșterea oportunităților de angajare a tinerilor

31

Universitatea Politehnica Timișoara coordonează un proiect transfrontalier în valoare de circa 200.000 de euro, finanțat în proporție de 85% din fonduri europene nerambursabile, în parteneriat cu Liceul „Nikola Tesla” din Vrsac, ce vizează creșterea oportunităților de angajare a tinerilor din zona de graniță româno-sârbă.

Proiectul „Through knowledge to business and smart development of Banat”, acronim Know to Develop, își propune crearea condițiilor organizatorice și instituționale pentru îmbunătățirea transfrontalieră și în rețea a educației, cunoștințelor și competențelor care vor răspunde nevoilor economiei și pieței muncii.

Valoarea adăugată a proiectului constă în crearea unei echipe multidisciplinare (profesor, angajator, tânăr), care se va dezvolta și va implementa fiecare activitate din proiect printr-o abordare personalizată pentru fiecare situație.

Proiectul se concentrează pe tehnologii IT și sisteme de management, care vor încuraja și susține inovația, creativitatea, antreprenoriatul și economia bazată pe cunoaștere a tinerilor din zona de frontieră româno-sârbă.

Grupul țintă este format din:
 70 de tineri (în special șomeri) din zona transfrontalieră cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, care va fi implicat în workshop-uri și ateliere de lucru, cu scopul de a creste gradul de angajabilitate;
 20 profesori români și sârbi vor beneficia de training-uri în domeniile IT, management și antreprenoriat;
 10 angajatori români și sârbi vor fi implicați în programul TES, în activitățile de instruire și consiliere organizate pentru tinerii din grupul tinta cu scopul de a-i ajuta să dezvolte abilitățile necesare pe piața muncii.

În mod indirect, ca urmare a rezultatelor proiectului, se anticipează că, alături de tinerii care reprezintă grupul ținta al proiectului, vor exista o serie de beneficiari secundari, cum ar fi profesorii de gimnaziu, instituțiile de învățământ superior, agenții economici, autoritățile publice locale și alți actori interesați din populația regiunii.

Proiectul este finanţat în cadrul competiţiei 2018 Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia, 2014-2020, încheiat între România și Serbia prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA).

Autoritatea de implementare este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. Valoarea totală a proiectului este de 195168,75 Euro, din care 85% reprezintă contribuția UE (valoarea UPT, 97 579.65 Euro, valoarea partener 97 589.10 euro).

LĂSAȚI UN MESAJ