UPT, partener într-un proiect transfrontalier de decontaminare a solurilor poluate cu metale grele

52

Decontaminarea solurilor poluate cu metale grele din cauza activităților miniere trebuie și poate fi abordată integrat, prin atragerea oamenilor de știință din mai multe domenii, alături de factorii de decizie din administrația publică și de locuitorii din zonele afectate.

Universitatea Politehnica Timișoara (România) și Institutul de Minerit și Metalurgie Bor (Serbia) au lansat un proiect de creare a unei rețele de educație și cercetare, care să acționeze pentru sporirea măsurilor de protecția mediului și utilizare durabilă a resurselor naturale în zona transfrontalieră româno-sârbă.

Joi, 26 septembrie 2019, la Timișoara a avut loc un atelier de lucru ce a adus laolaltă experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, capabili să furnizeze informaţii si opinii relevante care să ajute echipa de implementare să ia decizii pentru stabilirea strategiei celei mai potrivite care să asigure realizarea obiectivelor proiectului.

În acest sens, profesorul Petru Negrea, de la Universitatea Politehnica Timișoara, a vorbit despre poluarea zonelor miniere, profesor Daniel Duda-Seiman, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” a subliniat impactul metalelor grele asupra sănătății oamenilor, iar profesor Radu Șumălan, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” a prezentat metodele de fitoremediere a solurilor contaminate.

Finanțarea activităților rețelei este posibilă grație proiectului „Formarea rețelei de sporire a măsurilor de protecție a mediului în domeniul poluării cauzate de activitățile miniere în zonele transfrontaliere” („Forming of network for enhancing environmental protection from pollutants of mining cross border areas”), acronim NETMIN, eMS nr. RORS-308, în cadrul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, care asigură 85% din fondurile necesare derulării proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ