Universitatea „Tibiscus” din Timișoara desconsideră hotărârile Ministerului Educației Naționale

1550

Timișoara a avut, și continuă să aibă, o tradiție universitară care a atras o mulțime de tineri dornici să studieze. Pe lângă universitățile de stat binecunoscute, imediat după 1990 au apărut și școli de diverse niveluri, particulare. Acestea au răzbit cu greu prin hățișul legislative, dar câteva s-au impus prin programa și rigoarea actului de învățământ practicat.

Între acestea, s-a făcut remarcată, încă de la început, Universitatea „Tibiscus”.
Aici au studiat și absolvit destul de multe generații de învățăcei care-și doreau, pe lângă o diplomă, și stăpânirea temeinică a unei specializări.

Dar, ca un făcut, la noi, când ceva merge binișor, vine vremea când totul scârțâie. Apar conflicte mai mult sau puțin ferite de ochii curioșilor, iar acestea… degenerează.
Actuala Universitate „Tibiscus” a fost înființată în anul 1991. Denumirea inițială era „Institutul de Studii și Educație Permanentă din Timișoara”, deoarece, la acea vreme, legea nu era prea clară în ceea ce privește statutul acestor unități. A pornit pe baza Legii nr. 31/1991, după care a funcționat ca unitate nonprofit, cu profil de învățământ superior. Primul gând al fondatorilor era de a oferi o pregătire suplimentară absolvenților de liceu care voiau să dea admitere la o facultate, dar nu stăpâneau prea bine materiile de concurs de admitere.

Universitatea „Tibiscus”, prin hotărâre judecătorească, una confirmată prin acte mai noi ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale Parlamentului României, devine universitate în toată regula în anul 1998. Universitatea „Tibiscus” este persoană juridică română, înființată prin Legea nr. 484/2002, particulară, având ca fondator unic Uniunea Fundația „Augusta”.

Cele patru facultăți componente au dat câteva generații de specialiști în varii domenii.

Facultățile sunt următoarele:
Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată;
Facultatea de Drept și Administrație Publică;
Facultatea de Psihologie;
Facultatea de Științe Economice.

Însă, în timp, lucrurile au degenerat în conflicte interne. Cei care au pus bazele unității, Fundația „Augusta”, reprezentată de soții Augusta și Aurel Anca, au fost trași pe linie moartă de gruparea din jurul conducerii universității. Au fost, încetul cu încetul, blocați în a mai lua orice decizie și au fost deposedați inclusiv de ștampila unității. A urmat un lung șir de procese pentru a se stabili de instanțele de judecată cine are dreptate în conflictele mocnite sau mai înflăcărate dintre conducerea academică și Fundația „Augusta”.

Acum se întrevede o rază de speranță în privința normalizării situației.

Curtea de Apel Timișoara admite, prin dosarul 121/59/2018, excepția lipsei de dovezi calității doamnei Corina Mușuroi și a domnului Dan Laurențiu Lacrămă de reprezentanți ai reclamantei Universitatea „Tibiscus”. Admite excepția lipsei dovezi calității domnului avocat Clipa Cristian de reprezentant convențional al reclamantei Universitatea Tibiscus.

De asemenea, obligă pârâții Mușuroi Carmen și Lacrămă Laurențiu Dan la restituirea către intervenienta Uniune Fundația „Augusta” din Timișoara a ștampilei Universității „Tibiscus”.
Totodată, Fundația „Augusta” arată că a apărut, în Monitorul oficial la nr. 170/8.03.2017, un ordin privind monitorizarea Universității „Tibiscus”, care prevede:

”Începând cu data expirării mandatului, respectiv 28 septembrie 2016, doamna conf. dr. Corina Mușuroi nu mai deține calitatea de rector al Universității „Tibiscus” din Timișoara.” Iar semnarea actelor în calitate de rector, în continuare, reprezintă fapte care pot fi încadrate ca infracțiuni în formă continuată.

Tot Ministerul Educației Naționale nu a acordat aviz de legalitate pentru carta universitară, nu a confirmat/validat și nu a emis ordin de ministru de numire a doamnei conf. univ. dr. Corina Mușuroi în funcția de rector al Universității „Tibiscus”.

Tot în Monitorul Oficial se consemnează faptul ca toate cele patru facultăți intră în lichidare începând cu anul universitar 2018–2019.

Ministerul Educației Naționale, prin adresa 3296/21.06.2018, atrage atenția universității că nu are drept de a semna acte oficiale, înscrisuri, acte contabile, financiare, diplome și certificate. Semnarea în continuare a actelor reprezintă un concurs de fapte care pot fi încadrate ca infracțiuni în formă continuată. A fost solicitat un tabel cu studenții ce vor fi repartiați la alte instituții de învățământ superioare acreditate.

Conform ministerului, Universitatea „Tibiscus” nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare de licență și de master.

Totodată, universitatea nu are dreptul de a organiza admiterea la studii universitare de licență, respectiv la studii universitare de master.

Ca un rezumat al celor observate de comisiile ministerului, se constată starea de fapt de la Univesitatea „Tibiscus”, care nu are structuri de conducere (senat, rector etc.).
De asemenea, nu are cartă universitară elaborată conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare.

La acestea se mai adaugă o serie de neregularități.

LĂSAȚI UN MESAJ