Universitatea Politehnica Timișoara își închide, și ea, porțile

105

Conducerea Universității Politehnica Timișoara a decis închiderea instituției de învățământ superior. Pentru a ține sub control răspândirea virusului COVI-19, cursurile și alte activități se suspendă.

”Începând cu data de 11.03.2020, ora 14:00, și până în data de 22.03.202, toate activitățile didactice (cursuri, seminarii, lucrări de laborator, practică, examinări și testări studenți) din Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de locația acestora, se vor desfășura exclusiv în regim online, utilizându-se platformele specializate pentru învățământ la distanță și sisteme eletronice specifice de comunicare. Se înlocuiesc astfel activitățile didactice curente desfășurate în mod convențional ”fața în fața”. Se dispune suspendarea prezenței studenților (de la toate ciclurile de studii) și a cadrelor didactice (titulari sau asociați) în sălile de curs, seminarii și laboratoare. Activitățile didactice care nu se pot desfășura în regim online vor fi recuperateîn funcție de reprogramările stabiite la nivelul facultăților și universității”, a tansmis, miercuri, UPT.

De asemenea, nu vor mai fi ținute nici confeințe, work-shop-uri sau dezbateri. Bazele sportive ale UPT, precum și Biblioteca Universității Politehnica Timișoara șși Centrul de Conferințe sunt ăînchise până în 22 martie.
Toate spațiile ce aparrțin universității sunt în continuare igienizate și dezinfectate.

LĂSAȚI UN MESAJ