Universitatea Politehnica din Timișoara crește în clasamentele internaționale

150

Întreaga lume iubește clasamentele. Sunt prezente pretutindeni, de la lumea sportului cu precădere până la lumea academică, mai nou. Omul așa este făcut vrea să știe în orice moment unde se plasează față de semenii săi. Dacă este mai bun, mai performant, mai înalt sau mai rapid. Concursul este esența unei stime de sine mai înalte sau alteori, mai modeste.

Așa au apărut și clasamentele, ce în funcție de diverse criterii pun mai sus sau mai jos într-un top diverse acțiuni sau instituții chiar și de învățământ.

Profesorul doctor Viorel Șerban, personal, nu crede în general, în astfel de clasificări. Dar de data acesta face public unul deosebit de profesionist realizat. Atuul principal al acestuia este seriozitatea celor ce l-au realizat, dar și obiectivitatea criteriilor ce sunt măsurate și puse în balanță. Nu există nici un fel de criterii aleatoare sau subiective în cercetarea aceasta. Lucru de laudă pentru întregul colectiv al Universității Politehnica de la noi din oraș este poziția fruntașă din acest clasament.

SCImago Institutions Rankings a dat publicității clasificarea globală a instituțiilor de învățământ superior și a celor ce activează în domeniul cercetării pentru anul 2018.
Potrivit acestei clasificări, Universitatea Politehnica Timișoara se află pe locul al treilea între instituțiile de învățământ superior din România, în creștere cu două locuri față de 2017.

De menționat că SCImago Institutions Rankings a clasificat 25 de universități din România (doar cele ce îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări științifice publicate).

Evaluarea performanțelor universităților, în clasificarea SCImago Institutions Rankings, se realizează pe baza următoarelor criterii:
– cercetare
– totalul documentelor publicate și indexate în SCOPUS;
– procentul din total publicații al celor realizate cu alte instituții;
– valoarea normalizată a citărilor per articol;
– procentul publicațiilor instituției în primele 25% cel mai bine cotate jurnale din domeniu;
– dispersia tematicilor științifice ale instituției;
– procentul producției instituției situat în cele mai citate 10% articole în respectivul domeniu;
– procent articole din total în care autorul principal face parte din instituție;
– numărul total de autori din cadrul instituției;
– Inovare
– totalul producției științifice citată în patente;
– procentul din total citat în patente;
– Impact societal
– dimensiunea web-ului (numărul de pagini asociate instituției);
– totalul accesărilor externe al domeniului web al instituției.

SCImago Institutions Rankings își bazează analiza exclusiv pe informații culese din bazele internaționale de date, fiind, din acest punct de vedere, în afara influențelor datelor furnizate de universități. Deci nici una din cifrele date publicității nu poate fi bănuită a fi departe de realitate.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings pentru anul 2018, la nivel mondial, cuprinde 3.232 universități, iar în cadrul acestuia, Universitatea Politehnica Timișoara se află pe locul 512 în cadrul poziționării bazate pe punctaj.

În ceea ce privește poziționarea în Europa de Est (care include Rusia, Cehia Polonia, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Kosovo, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, România, Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Moldova), Universitatea Politehnica Timișoara se află pe locul 47 între cele peste 3.000 de instituții de învățământ superior, dintre care doar 141 au fost clasificate clasificate.

În acest caz al universităților est europene nu trebuie neglijat faptul că în tot spațiul imens al Rusiei funcționează nu mai puțin de 1.200 de universități.

În tabelul de mai jos vă prezentăm Top 10 al instituțiilor de învățământ superior din România, potrivit clasificării SCImago Institutions Rankings pe 2018. Prima cifră este poziția națională iar a doua cea internațională calculată din însumarea punctajelor.
1 459 Universitatea Politehnica București
2 508 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
3 512 Universitatea Politehnica Timișoara
4 515 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
5 522 Universitatea București
6 524 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
7 535 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași
8 544 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
9 552 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
9 552 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București
10 558 Universitatea Transilvania din Brașov

Tot rectorul Șarban explică spune că, demn de remarcat este faptul că, în ultimii cinci ani, producția totală de publicații academice în Universitatea Politehnica Timișoara este de peste 1.000 pe an.

De exemplu, în anul 2017, cadrele didactice și cercetătorii din Universitatea Politehnica Timișoara au publicat peste 250 de articole în reviste indexate ISI și au prezentat peste 320 de lucrări în conferințe indexate ISI, în condițiile în care în UPT își desfășoară activitatea circa 600 de cadre didactice titulare.

Dar dacă poziția Politehnicii timișorene este pe loc onorant la fel este de remarcat și faptul că de la noi din oraș nu a mai fost clasificată nici o altă universitate.

LĂSAȚI UN MESAJ