Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, „curtată” fără știrea ei

233

Conducerea academică a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, luând la cunoștință cele expuse în mediul on-line, precum și în prevederile Hotărârii Senatului Universității Politehnica din Timișoara, respectiv HS nr. 74/29.03.2018, conform căreia s-a expus acordul „de fuzionare prin absorbție a întregii Universități «Eftimie Murgu» din Reșița cu Universitatea Politehnica Timișoara”, își exprimă surprinderea față de interesul manifestat la nivelul comunității academice timișorene.

Subliniem faptul că, la nivel instituțional, nu s-a întreprins niciun demers în vederea unei eventuale fuziuni, iar prin HS UPT nr. 74/29.03.2018 s-a luat act de un document emis de o unitate funcțională din cadrul UEMR, ce nu are atribuții de reprezentare și încheiere a actelor prin care iau naștere raporturi juridice generatoare de drepturi și obligații.

Conducerea UEMR

LĂSAȚI UN MESAJ