Un consilier local din Timiș a concesionat niște pășune în… familie

323

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 21 foști și actuali aleși locali.
Astfel, numărul aleșilor locali în cazul cărora Agenția Națională de Integritate a constatat incidente de integritate în cursul anului este de 254 aleși locali.
Printre cei 21 foști și actuali aleși locali găsiți de ANI se află câte unul din județele Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș.

BUGARI TRAIAN, fost primar și actual consilier local al comunei Densuș, județul Hunedoara

INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 iunie 2013 – 16 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de primar al comunei Densuș, Județul Hunedoara și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Bugari Traian Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

BENGHIA PETRU, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Domașnea, județul Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Domașnea privind aprobarea concesionării izlazului comunal al comunei Domașnea către crescătorii de animale persoane fizice și a aprobării contractului de concesionare a izlazului comunal către crescătorii de animale persoane fizice (în temeiul căreia a fost încheiat Contractul de concesiune între Primăria comunei Domașnea și persoana evaluată).
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art.70, art.71 și art.77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 46, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 215/ 2011 şi dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea 393/2004.

COSTÂNDANA NICOLAE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Darova, judeţul Timiş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada deţinerii calităţii de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local, prin care s-a aprobat concesionarea unei suprafeţe de 29,97 ha din păşunea comunală aferentă localităţii Sacoşu-Mare crescătorilor de bovine din localitatea Sacoşu-Mare, deşi soţia acestuia figura în tabelul nominal cu crescătorii de animale din localitatea Sacoşu Mare, judeţul Timiş, care au solicitat concesionarea unei suprafeţe de păşune.
De asemenea, ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local, Primăria comunei Darova, în calitate de concedent, a încheiat un contract de concesiune cu soţia persoanei evaluate, în calitate de concesionar, având ca obiect concesionarea unei suprafeţe de 1,28 ha teren extravilan din păşunea comunală a localităţii Sacoşu-Mare, judeţul Timiş.
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 din Legea 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 coroborat cu art. 75, lit. a) şi art. 77 alin. (1) din Legea 393/2004.

LĂSAȚI UN MESAJ