Tun de peste un milion de euro la Uniunea Bulgarilor din Banat !

1045

Un comunicat de presă al tuturor asociațiilor etnicilor bulgari din România confirmă concluziile anchetelor de anul trecut din „Banatul Azi”, cu privire la gravele încălcări ale legii din partea Uniunii Bulgarilor din Banat-România, și condamnă public practicile de acest gen.

Un număr de cinci asociații și fundații ale bulgarilor din România, constituite în Federația Comunităților Bulgare din România, denunță și se delimitează de modul în care UBB-R a ales să respecte legea în privința angajațiilor pe care i-a avut.

Publicația noastră a tras public mai multe semnale de alarmă cu privire la situația de acolo și la încălcările flagrante ale legii, considerând cel puțin suspecte felul în care unele instituții ale statului au ales să acționeze. La sesizarea publică a săptămânalului nostru a fost nevoie de intervenția Instituției Prefectului pentru ca situația să ajungă și la Parchet.

La mai bine de jumătate de an de la anchetele din „Banatul Azi”, Federația Comunităților Bulgare din România confirmă, printr-un comunicat de presă, toate cele scrise de noi.

FCBR se delimitează de acţiunile reprobabile ale UBB-R din Banat

„Federaţia Comunităţii Bulgare din România (FCBR) a luat act cu îngrijorare de acuzaţiile grave aduse unor reprezentanţi ai Uniunii Bulgare din Banat-România (UBB-R), asemenea fapte fiind de natură să aducă prejudicii de imagine pentru întreaga comunitatea bulgară din România. Federaţia precizează că nu are nicio legătură patrimonială cu organizaţia din Banat şi se delimitează de orice acţiune a reprezentaţilor acesteia, de natură să încalce legea.

Federaţia Comunităţii Bulgare din România (FCB-R), prin preşedinte Anton Kanchev, Federaţia Comunităţii Bulgare din România (FCB-R), constituită din: Uniunea Democrată Bulgară din România-Bucureşti, Asociaţia Culturală Bulgară «Edinstvo» din Constanţa, Asociaţia Româno-Bulgară «Sedianca» din Băilești, Asociaţia Bulgară «Hristo Botev» din Brăila, Asociaţia pentru Prietenie Româno-Bulgară «Zarezan» din Alexandria”, se arată în comunicatul de presă dat publicității.

Noua conducere a UBBR arată vinovatul: deputatul Petronela Csokany

După ce au avut loc alegeri la UBB-R, noua conducere aleasă statutar a ieșit în presă și au dat publicității toate problemele „moștenite” de la vechea conducere.
„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş a efectuat, în perioada 16.11.2017–01.02.2018, un control inopinat în vederea stabilirii obligaţiilor de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiilor sociale la Uniunea Bulgară din Banat-România (UBB-R).

Urmare a acestui control efectuat, au rezultat următoarele constatări:
— din analizarea fişei sintetice pe plătitor a UBB-R, a reieşit faptul că aceasta este inactivă începând cu data de 03.05.2012, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii şi a contribuţiilor sociale a fost depusă pentru luna decembrie 2007;
— din analizarea fişei sintetice pe plătitor a UBB-R, a reieşit faptul că UBB-R a achitat sume în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale până în luna decembrie 2007;
— începând cu anul 2008, UBB-R nu a mai achitat nicio sumă în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale”, arată bulgarii, care mai spun că singura responsabilă, așa cum am scris și noi în anchetele noastre, ar fi actuala deputată, la acea vreme contabila-șefă a organizației.

Mai mult, se pare că actualul deputat a reușit să mintă chiar Secretariatul General al Guvernului, căruia s-a angajat că-i va transmite mai multe documente, dar nu ar mai fi făcut-o.

„Persoana care s-a ocupat de conducerea evidenţei contabile este dna CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, contabil-şef, aşa cum rezultă din clauzele contractului de muncă al acesteia nr.16/28.02.2008, înregistrat la ITM.

Cu privire la deţinerea de documente justificative referitoare la obligaţiile salariale, respectiv contracte de muncă, state de salarii, documente din care să rezulte modul de determinare al obligaţiilor salariale (note contabile, balanţe de verificare, declaraţii fiscale privind obligaţiile salariale, rezultă că respectiva contabilă-şefă a luat măsuri de împachetare a mai multor documente în cutii (documente justificative/contabile) care nu au fost de găsit la sediul Uniunii.

Conform Ordinului nr. 2601/30.10.2017, Secretariatul General al Guvernului a solicitat o serie de documente din perioada 01.01.2016–30.09.2017, ocazie cu care contabila-şefă a promis şi a semnat, în faţa echipei de control, că va prezenta documentele respective, lucru pe care nu l-a făcut. În acest sens, există copia minutei din 30.10.2017, semnată de aceasta”, se arată într-un comunicat al UBBR.

În data de 7.11.2017, a fost luată măsura de notificare, prin birou judecătoresc, a deputatei Csokany, pentru a preda contabilitatea, adresă la care nici în prezent nu a răspuns, susține actuala conducerii a bulgarilor din Banat.

Marea majoritate a tranzacţiilor bancare au fost derulate prin intermediul conturilor deschise la BRD Société Générale SA. În condiţii legale, au fost solicitate acestei instituţii furnizarea de informaţii şi documente cu privire la ridicările de numerar (extrase de cont, state de salarii).

În vederea efectuării de plăţi salariale, suma totală retrasă sub formă de rest de plată salarii este de 4.318.692 lei, pentru perioada 01.01.2008–26.08.2017.
La transferurile bancare reprezentând salarii, efectuate în contul unor angajaţi ai UBB-R, suma totală transferată sub forma de rest de plată salarii este de 96.436 lei.

Rezultă astfel că suma de 4.415.128 lei (4.318.692 + 96.436), reprezentând salarii, a fost achitată către angajaţii UBB-R în perioada 01.01.2008–26.08.2017.

UBB-R are un număr de 17 salariaţi activi, transmişi de către angajator în Registrul Privat de Evidenţă a Salariaţilor, în baza HG 500/2011 actualizat.

„Dna CSOKANY PETRONELA-MIHAELA a fost aleasă în funcţia de deputat la alegerile din data de 11.12.2016 şi, începând cu data de 21.12.2016, aceasta şi-a suspendat raporturile de serviciu cu UBB-R.

Din extrasele de cont analizate, informaţiile cu privire la transferuri bancare cu titlu de «decont», efectuate în contul unor angajaţi ai UBB-R, sintetizate în anexa nr. 6 la procesul verbal 166/01.02.2018, este relevat faptul că transferuri de bani cu titlu de «decont» s-au făcut doar în contul dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, de mai multe ori, în perioada 01.04.2013–26.08.2017. Relevante pentru verificare au fost considerate toate transferurile bancare efectuate în conturile personale ale dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, în toată perioada cuprinsă între 01.04.2013 şi 26.08.2017.

Din analizarea anexei nr. 6, reiese faptul că, în perioada 01.04.2013–26.08.2017, au fost efectuate un număr de 130 de tranzacţii bancare, reprezentând transfer de bani în contul dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, cu titlu de «decont», suma totală astfel transferată, din contul UBB-R, în conturile dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, fiind de 980.243 lei.

În perioada 01.01.2008–26.08.2017, din contul UBB-R s-au făcut un număr de 109 tranzacţii reprezentând retrageri de numerar pentru plata salariilor, suma totală astfel retrasă fiind de 4.318.692.

Activitatea de casierie pentru perioada 2008–2017 a fost efectuată de către contabilul-şef, dna CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, care a întocmit registrul de casă şi a fost responsabilă cu lichidităţile Uniunii şi a avut acces exclusiv la seiful cu bani al UBB-R. Gestionarea efectivă a numerarului l-a făcut întotdeauna contabilul-şef, dna CSOKANY PETRONELA-MIHAELA. Sumele de bani retrase sub forma de numerar de la bancă au ajuns întotdeauna la dna CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, fiind gestionate exclusiv de către aceasta”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de bulgari.

Au fost solicitate informaţii scrise şi de la preşedinţii filialelor UBB-R, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale; au fost invitaţi, în data de 25.01.2018, la sediul UBB-R din Timişoara, Piaţa Unirii nr. 14, toţi preşedinţii filialelor UBB-R, după cum urmează: Coiov Nicolae, preşedinte filiala Arad, Lazarov Ioan, preşedinte filiala Lipova, Velciov Francisc, preşedinte filiala Vinga, Nacov Antonio, preşedinte filiala Sânnicolau Mare, Velciov Petru, preşedinte filiala Dudeştii Vechi, Sabliov John, preşedinte filiala Dudeştii Vechi, Chelciov Petru, preşedinte filiala Denta, Şehabi Petronela, preşedinte filiala Breştea. Cu ajutorul noului președinte, Nicolae Markov (actualul preşedinte al UBB-R), a fost luată legătura, telefonic, cu toţi preşedinţii de filiale menţionaţi anterior, aceştia confirmând prezenţa lor la sediul UBB-R din Timişoara, în vederea furnizării în scris a informaţiilor necesare stabilirii stării de fapt fiscale, în data de 25.01.2018. La data stabilită nu s-a prezentat decât preşedintele filialei din Breştea.

Bulgarii mai arată că au fost puse la dispoziţia organelor de control mai multe documente din care reiese faptul că filiala UBB-R din Dudeştii Vechi a derulat activităţi economice în perioada analizată. Au fost transmise două facturi pentru cazare, precum şi declaraţiile firmelor care au trimis personal în delegaţie la Dudeştii Vechi şi care au beneficiat de cazări în clădirea UBB-R.

UBB-R nu are autorizată activitatea de cazare, nu plăteşte niciun fel de taxe la primăria Dudeştii Vechi.

„Dl Velciov Petru, fostul preşedinte al filialei din Dudeştii Vechi, atunci când i se cere factură de cazare «se descurcă» şi dă factură celui care o solicită. Pe lângă cazări se mai fac şi închirieri ale sălii de evenimente pentru majorate, pomeni, zile de naştere. La fel, se închiriază camere pentru nuntaşi, care vin în weekend-uri la nunţi la Dudeştii Vechi şi nu au unde să doarmă. A mai fost transmisă şi fotografia unui afiş de la sediul UBB-R cu privire la preţurile practicate în vederea închirierii terenurilor de tenis.
Au fost puse la dispoziţie copii după câteva cereri de punere la dispoziţie a sălii de festivităţi a filialei UBB-R din localitatea Lipova, unde preşedinte este dl Lazarov Ioan. Din analiza cererilor menţionate anterior reiese faptul că sala de evenimente a UBB-R din Lipova era închiriată, în acest sens fiind încasate avansuri de 500 de lei, 500 de euro sau 2.000 de lei.

A fost pusă la dispoziţia organelor de control o declaraţie olografă dată de către un anume domn, domiciliat în comuna Vinga, care declară că ar fi achitat suma de 1.100 de lei dlui Velciov Francisc, în calitate de preşedinte al filialei Vinga, pentru plata unei chirii”, mai arată noul președinte al bulgarilor din Banat.

În urma acelei analize, Uniunea Bulgarilor din Banat România a tras mai multe concluzii, pe care le-a expus și public:
— UBB-R a avut, în perioada 01.01.2007–31.08.2017, personal angajat, pe bază de contract de muncă, personal care a încasat salarii în perioada menţionată anterior;
— în perioada 01.01.2007–31.08.2017, s-au făcut retrageri de numerar reprezentând salarii din contul deschis de UBB-R la BRD Société Générale SA;
— în perioada 01.01.2008–31.08.2017, UBB-R nu a depus la organul fiscal teritorial nicio declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale a fost depusă pentru luna decembrie 2007;
— în perioada 01.01.2008–31.08.2017, UBB-R nu a efectuat nicio plată în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale;
— s-a constatat că unele filiale ale UBB-R au realizat venituri de natură comercială, venituri pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu le-a declarat la organul fiscal teritorial.

Pentru a nu rămâne un ONG evazionist, noua conducere anunță că au fost sintetizate şi calculate, prin estimare, ţinând cont de procentajul taxelor angajaţilor raportat la salariu net al salariaţiilor, impozitele şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajaţi, CAS, CASS, CFS şi Impozit pe venit, în suma totală de 2.233.380 lei, precum şi contribuţiile datorate la bugetul statului de către angajator, prin estimare şi ţinând cont de procentajul taxelor angajatorului raportat la salariu net al angajatului, CAS, CASS, CFS, Concedii şi Indemnizaţii, Creanţe Salariale, Fondul de Risc şi Accidente, în suma totală de 1.732.003 lei.

„În perioada 01.04.2013–26.08.2017, inclusiv în perioada în care raporturile de serviciu cu UBB-R au fost suspendate, adică 09.01.2017–26.08.2017, au fost efectuate un număr de 130 tranzacţii bancare reprezentând transfer de bani în contul dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA, cu titlu de «decont», suma totală astfel transferată din contul UBB-R în conturile dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA fiind de 980.243 lei. Aceste sume virate în contul dnei CSOKANY PETRONELA-MIHAELA au fost considerate plăţi de natură salarială şi au fost calculate impozite şi contribuţii sociale în sumă totală de 681.537 lei.

UBB-R trebuia să reţină, să declare şi să plătească la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale stabilite prin estimare la suma totală de 3.965.383 lei (2.233.380 lei taxe şi contribuţii angajaţi şi 1.732.003 lei contribuţii angajator).

Organele de inspecţie fiscală au solicitat extrase CF şi alte documente relevante privind toate clădirile aflate în proprietatea UBB-R, atât din judeţul Timiş, cât şi din judeţul Arad, în vederea punerii acestora sub sechestru”, mai transmit bulgarii.

Iar ca o concluzie generală, aceștia spun că „persoana răspunzătoare pentru perioada cuprinsă între 28.02.2008 şi până în prezent este contabilul-şef al UBB-R, dna CSOKANY PETRONELA-MIHAELA”, transmite preşedinte UBB-R, Nicolae Markov.

LĂSAȚI UN MESAJ