Tinerii care își doresc să devină medici se pot înscrie la examenul de admitere organizat de Universitatea de Medicină din Timișoara

634

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pune la dispoziția tuturor celor care visează la o carieră în domeniul medicinei peste 1.000 de locuri, atât pentru studii finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru studiile cu taxă.

Mai exact, pentru anul universitar 2017-2018, instituția de învățământ oferă 570 de locuri finanțate de la bugetul de stat (din care cinci sunt rezervate tinerilor de etnie romă) și alte 468 de locuri pentru studiile cu taxă. În total, 1.038 de locuri sunt disponibile la cele trei facultăți din cadrul universității.

La Facultatea de Medicină există 418 locuri finanțate de la bugetul de stat și 335 de locuri pentru studiile cu taxă.

Facultatea de Medicină Dentară pune la dispoziția candidaților 71 de locuri finanțate de la bugetul de stat și alte 73 de locuri cu taxă.

Locurile disponibile la Facultatea de Farmacie, pentru anul de studiu 2017-2018, sunt în număr de 81 – suplimentate de la bugetul de stat, și de 60 – pentru studiile cu taxă.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii universitare, în luna iulie a anului 2017. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în septembrie.

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere, sesiunea iulie 2017:

 • în perioada 10-21 iulie 2017 – completarea on-line a fişei de înscriere,
 • în perioada 17-21 iulie 2017 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii.
 • în data de 25 iulie 2017 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară.
 • în data de 26 iulie 2017 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
 • În data de 26 iulie 2017 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro.
 • în data de 27 iulie 2017 – depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.
 • În perioada 27-28 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, are loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.
 • În data de 31 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, are loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.
 • În data de 1 august 2017 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.

4 august 2017 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; acestea se eliberează pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele facultăților.

În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2017, astfel:

 • 04-08.09.2017 – perioada de înscrieri
 • 12.09.2017 – concurs de admitere
 • 13.09.2017 – contestaţii
 • 14.09.2017 – etapa I de confirmare a locului
 • 15.09.2017 – etapa a II-a de confirmare a locului
 • 15.09.2017 – publicarea rezultatelor.

LĂSAȚI UN MESAJ