Timișoara va avea un nou Regulament de Salubrizare

76

Primăria Municipiului Timișoara actualizează Regulamentul de Salubrizare care prevede organizarea, funcţionarea, gestionarea activităților aferente acestui serviciu de utilitate publică, în concordanță cu ultimele modificări legislative în acest domeniu.

Conform legislației în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte organizarea, atribuirea, coordonarea şi controlul activităţilor de salubrizare desfăşurate în aria teritorială de competenţă a acestora şi exercită următoarele atribuţii: elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.

Regulamentul se aplică activităţi de salubrizare de pe raza municipiului
Timișoara, cum sunt colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale, operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deşeurilor de la persoanele fizice, transferul deşeurilor în staţii de transfer, sortarea deşeurilor pe categorii, tratarea biodeşeurilor, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile specifice de valorificare energetică, eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Regulamentul de salubrizare include condițiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operator și utilizator.

Documentul este realizat în concordanță cu prevederile Sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Timiș, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS MEDIU). Municipiul Timișoara face parte, alături de 99 de unități administrativ-teritoriale din județul Timiș, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID), asociație constituită pentru realizarea și implementarea proiectului privind sistemul integrat de management al deșeurilor. Prin acest proiect județul a fost împărțit în în cinci zone de colectare, din punct de vedere al fluxurilor deșeurilor și al arondării lor la stațiile de transfer/centrele de colectare, stațiile de sortare/compostare din județ.

În Municipiul Timișoara, colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și similare reziduale și al deșeurilor reciclabile este asigurat prin operatorul economic S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
În prezent, activitățile specifice serviciului de salubrizare stradală și activitățile specifice serviciului de deszăpezire a municipiului Timișoara sunt prestate de către BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. 
De asemenea, activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a fost asigurată de către CORAL IMPEX S.R.L., iar în prezent se află în derulare procedura de achiziție publică pentru noul operator.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara se va afla în transparență decizională, pentru 30 de zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.