Timișoara și Zrenjanin caută, împreună, soluții pentru energia viitorului

105

Timișoara s-a implicat într-un proiect european ce vizează energiile viitorului. Împreună cu partenerii din Serbia, autoritățile caută soluții pentru a exploata cât mai eficient enegiile regenerabile.

Prin proiectul „Smart and Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, se vor pune în practică stragetii pentru ca, în viitor, energiile sustenabilă să susțină viața.

Proiectul reunește patru parteneri: Orașul Zrenjanin în calitate de beneficiar principal și Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică – Banat din Serbia, precum și Municipiul Timișoara și Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC, ca parteneri de proiect din România. Parteneriatul se concentrează în jurul unei idei comune, de a contribui la atingerea obiectivelor „20-20-20” din pachetul energie și climă a Uniunii Euronene, prin promovarea energiei durabile în comunitățile locale din regiunea transfrontalieră, dar și pentru a îmbunătăți capacitatea autorităților locale în activitatea de planificare și gestionare, într-un mod integrat, a acțiunilor pentru eficiență energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, care se va încheia în luna Martie 2021, partenerii proietului au planificat:

• Să asigure sprijin instituțional pentru măsurile de dezvoltare energetică durabilă și punerea în aplicare a principiilor de eficiență energetică în regiunea transfrontalieră – prin construirea și stabilirea unui Centru Regional de Eficiență Energetică – Banat în Zrenjanin;

Să îmbunătățească capacitățile autorităților competente și să promoveze rețeaua transfrontalieră de educație și cercetare a resurselor de mediu;

• Să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a grupurilor țintă și a locuitorilor cu privire la importanța economiilor de energie și a utilizării surselor regenerabile în producția de energie, în scopul dezvoltării unei societăți durabile;

Proiectul prevede: construirea primei clădiri inteligente din Banat și înființarea unui Centru Regional pentru Eficiență Energetică – Banat în Zrenjanin, elaborarea unui Plan director pentru energie durabilă pe teritoriul districtului central al Banatului, desfășurarea cercetărilor și colectarea datelor privind eficiența energetică pentru clădirile și facilitățile publice, o serie de instruiri pentru diferite grupuri țintă, precum și acțiuni pilot în școlile din unitățile de învățământ liceal din Zrenjanin și Timișoara, toate menite să apropie generația tânără, prin informare și educație, de conceptul de energie durabilă și economie de energie.

Valoarea totală a proiectului este de 852.000 de euro pentru activitățile planificate de pe ambele părți ale frontierei.

LĂSAȚI UN MESAJ