Ţi-ai pierdut cardul de sănătate? Ce trebuie să faci pentru a obţine un duplicat

130
card de sanatate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că asigurații pot solicita eliberarea, începând cu 7 februarie, a unui card de sănătate european duplicat, contra-cost (valoarea lui este 8.33 lei).

Asigurații, care din diferite motive, nu mai au cardul de sănătate european se pot adresa CNAS pentru eliberarea unui duplicat, al cărei valabilitate nu poate depăși cea a cardului inițial.

Suma se poate achita în contul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Timiș, respectiv în contul: RO80TREZ6215005XXX005077, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, sau direct la casieria CJAS Timiș, după cum urmează: Luni, marți, joi și vineri: 8,30-16,30, miercuri 8,30-18,30.

Eliberarea unui nou card de sănătate se poate face în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului inițial sau în cazul modificării datelor personale de identificare. Emiterea se face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Pentru a beneficia de cardul eurpean, asiguratul trebuie să depună următoarele documente:

  • cererea tip, se poate procura de la sediul CJAS Timis , str. Corbului nr. 4, cam. 9 sau se poate descarca de pe site-ul institutiei,
  • copia actului de identitate
  • dovada plății contravalorii cardului european duplicat

Pe parcursul anului 2019, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a eliberat  18.193 de carduri europene de asigurat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ