Succes al învățământului on-line, la Universitatea de Vest Timișoara

62

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se preocupă permanent de siguranța studenților și angajaților săi și își propune să asigure un mediu sigur de învățare și de lucru în spațiile sale.

În contextul semnalelor publice privind răspândirea cazurilor de infecție cu COVID- 19 (Coronavirus), Consiliul de Administrație al UVT, a analizat, în 11 martie 2020, toate datele și informațiile publice și oficiale pe care le-a avut la dispoziție și a decis înlocuirea, în perioada 11-22 martie 2020, a activităților didactice desfășurate în mod standard, în regim „față în față”, cu activități didactice desfășurate în regim on-line și reprogramarea celorlalte categorii de activități conexe (conferințe științifice, conferințe publice și de alt gen, concursuri școlare, evenimente culturale, artistice și sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) din perioada 11 – 22 martie 2020. Astăzi, UVT a decis să prelungească măsurile adoptate în ședința Consiliului de Administrație din 11 martie 2020, până la termenul de aplicare a măsurilor Decretului de instituire a stării de urgență pe teritoriul României.

Astfel, în UVT, activitățile didactice sunt realizate în regim on-line, acum, prin utilizarea facilităților IT&C disponibile deja în universitatea noastră, cadrele didactice și studenții beneficiind de suportul necesar în domeniu. Universitatea de Vest din Timișoara a pus la dispoziție infrastructura necesară pentru desfășurarea activităților educaționale în sistem on-line, utilizând platforme de e-learning, UVT dispunând de un sistem integrat de platforme specializate pentru învățământ on-line, printre acestea fiind de menționat Moodle, Google Classroom sau Edmodo, precum și Google Meet sau Skype for Business pentru videoconferințe. Aceste instrumente permit transmiterea suportului de curs și a resurselor bibliografice online, comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, atât prin mesaje private, cât și de tip forum, organizarea de videoconferințe, stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți, încărcarea de teme și proiecte de către aceștia, evaluarea lor și acordarea de feedback sau desfășurarea altor activități de predare-învățare-evaluare

În Universitatea de Vest din Timișoara este funcțională componenta de digitalizare a tuturor proceselor administrative, de suport și educaționale, consolidată prin identificarea și implementarea de soluții IT care au condus la automatizarea și eficientizarea activităților organizației noastre. Astfel, susținerea procesului educațional UVT prin instrumente IT&C a cunoscut o prioritizare firească, un demers avansat de acum, devenit important pentru creșterea calității și chiar adaptarea actului didactic modern în fața unor condiții limită, cum sunt cele de întrerupere a predării „față în față”, apărute prin forța majoră a crizei declanșate de propagarea coronavirusului.

LĂSAȚI UN MESAJ