Studenții aduc recomandări metodologiei școlilor doctorale

59

Uniunea Națională a Studenților din România atrage atenția Ministerului Educației și partenerilor în legătură cu eliminarea vizitelor la fața locului din noua Metodologie de evaluare a Școlilor Doctorale, element cheie conform ESG-European Standard and Guideline.

Tot în conformitate cu ESG, echipele colegiale trebuie să fie formate din grupuri de experți externi care trebuie să includă și unul sau mai mulți studenți. Atragem atenția că, aceasta este una dintre liniile directoare a ESG-ului, neregăsindu-se în noua Metodologie de evaluare a Școlilor Doctorale.

În același timp, Uniunea Națională a Studenților din România consideră că este necesară implicarea experților internaționali pentru o asigurare a calități cât mai obiectivă.

În aces sens, recomandările UNSR vizează:

Implicarea unei evaluări externe, bazată pe rapoartele de autoevaluare a școlilor doctorale din România, evaluare realizată de ARACIS- Agentia Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;

Existența unui expert străin care să ofere o perspectivă clară a învățământului superior în zona școlilor doctorale. Menționăm faptul că, prezența expertului străin este necesară și la alte tipuri de evaluări ARACIS;

Implicarea a cel puțin doi studenți doctoranzi la evaluările școlilor doctorale, ținând cont că la sfârșitul lunii februarie va exista o sesiune de formare a acestora, alături de experți din cadrul ARACIS;

Aprobarea unei metodologii clare care să respecte standardele de calitate și învățământul centrat pe student;

Colaborarea activă între ministerul de resort, universitățile de stat și privat, dar și ARACIS, pentru finalizarea acestui deziderat în timp util și cu rezultate foarte bune;

Realizarea unor evaluări relevante pentru a nu poziționa sistemul de învățământ superior într-o zonă a mediocrității.

Totodată, Uniunea Națională a Studenților din România își arată îngrijorarea asupra faptului că noua metodologie de evaluare a Școlilor Doctorale este în dezacord cu Legea 1/2011, cât și cu OUG 75/2005,deoarece lipsește cu desăvârșire autorizarea, respective evaluare domeniilor de doctorat, fiind prevăzute doar acreditarea și evaluarea periodică a Școlilor Doctorale.

„În urma dezbaterilor realizate în cadrul Consiliului Național al Rectorilor suntem de acord și susținem poziția rectorilor din România cu privire la evaluarea școlilor doctorale, prin cele trei puncte regasite în rezoluția finală”, a declarat Marian Dalban Vicepreședinte Educațional UNSR și participant în cadrul CNR – Arad.

Amintim faptul că cele trei puncte fac trimitere la:
1. Continuarea procesului de evaluare a școlilor doctorale, pe baza metodologiei de evaluare aflată în vigoare.
2. Îmbunătățirea și revizuirea punctuală și justificată a unor indicatori, referitor la termenul de îndeplinire a standardelor.
3. Pe baza punctului doi, extinderea cu o lună a termenului de depunere a dosarelor de autoevaluare.

„Noi, studenții din cadrul UNSR ne dorim ca toate aceste aspecte să fie în favoarea unui învățământ centrat pe student, unui învățământ superior ce trebuie să aibă în prim plan calitatea în educație. Susținem punctele de vedere ale CNR, dar în aceeași măsură considerăm că trebuie să existe un dialog eficient între reprezentanții Ministerului Educației, universitățile din țară și instituțiile abilitate să realizeze această evaluare. Ne pregătim intens pentru realizarea unui proces de recrutare a studenților doctoranzi în Registrul Național al Evaluatorilor pentru pregătirea eficientă a evaluărilor”, a declarat Vlad Dediu, președinte UNSR.

LĂSAȚI UN MESAJ