Studenta care a învins ,,șefimea” de la Academia de Poliție!

220

O studentă a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, exmatriculată pe motiv că nu a obţinut numărul maxim de credite în anul al doilea de studii, a câştigat un prim proces cu instituţia.

Studenta este originară din judeţul Vaslui, iar la începutul anului în curs a înaintat două acţiuni Tribunalului împotriva Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, după ce în toamna anul trecut a fost exmatriculată.

Într-un prim proces, studenta a solicitat judecătorilor să dispună suspendarea hotărârii emise de rectorul Academiei de Poliţie pe 28 noiembrie 2019 şi revocarea acesteia cu consecinţa reînmatriculării în anul trei de studii în cadrul Facultăţii de Poliţie.

De asemenea, a solicitat suspendarea a patru articole din Regulamentul privind activitatea profesională a  studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în baza căruia s-a dispus exmatricularea.

În cel de-al doilea proces, studenta a solicitat instanţei anularea deciziei de exmatriculare. Primul dintre procese a fost soluţionat de Tribunalul Vaslui, care a dat câştig de cauză studentei. Decizia instanţei din Vaslui are la bază alt precedent juridic, pe care de altfel, însăşi studenta exmatriculată l-a invocat în cererea de chemare în judecată.

Precedentul juridic ce a stabilit că regulamentul Academiei este nelegal Războiul exmatriculărilor din Academia de Poliţie a pornit de la Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, prin care aceştia sunt obligaţi să obţină anual numărul maxim de credite: 60.

Prevederile Regulamentului Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” sunt considerate abuzive, deoarece contravin Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, precum şi Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile. Acest lucru a fost tranşat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi de Curtea de Apel Oradea, care pe 13 septembrie 2019 a dat câştig de cauză unui student din Bihor exmatriculat, din aceleaşi motive imputate şi studentei din Vaslui.

În plus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  a statuat că „ Stabilirea numărului de credite minim pentru promovare care să fie egal cu numărul maxim de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu nu înseamnă respectarea dispoziţiil or ar t . 15 alin. l din Legea 288/2004 nefiind nici în spiritul acestor dispoziţii şi nici al celor privind Sistemul European de Credite de Studiu Transferabile.

Din punct de vedere logic şi fizic , numărul maxim şi minim de credite nu poate să coincidă. Autoritatea publică poate emite regulamente proprii însă acestea pot fi emise numai în condiţiile şi în spiritul legii.

Este evident că dispoziţiile regulamentare emise de către Academia de Poliţie în ceea ce priveşte impunerea unui număr minim de 60 de credite de studiu transferabile pentru promovarea unui an de studiu nu corespund nici literei şi nici scopului dispoziţiilor Legii 288/2004, Legii 1/2001 , Ordinului M.E.C nr.(…)/2005 şi Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile”.

În acţiunea înaintată Tribunalului Vaslui, studenta a aratătat că în cursul anului 2018-2019 a avut probleme de sănătate deosebite care au împiedicat-o să se prezinte şi să-şi susţină trei dintre examene, obţinând 50 de credite, din 60.

Pe 28 noiembrie 2019, după ce Curtea de Apel Oradea dispusese anularea prevederilor din regulamentul Academiei de Poliţie, referitoare la obţinerea obligatorie a numărului maxim de credite, rectorul Academiei a s-a dispus exmatricularea studentei din Vaslui invocând nepromovarea examenelor la Psihologie judiciară” „Ordine şi siguranţă Publică I”  şi „Ordine şi siguranţă Publică II”.

„Îndoială puternică asupra legalităţii dispoziţiilor din regulament“ În faţa judecătorilor Tribunalului Vaslui, reprezentanţii Academiei au invocat că, de fapt, studenta ar fi manifestat dezinteres total faţă de studiul disciplinelor considerate fundamentale pentru un student la Academia de Poliţie şi nu ar fi solicitat anterior reprogramarea examenelor din motive medicale.

În opinia reprezentanţilor Academiei, decizia de exmatriulare a fost una legală, în acord cu prevederile regulamentului adoptat de Senatul Universitar al Academiei.

Pe cale de consecinţă, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” a solicitat respingerea acţiunii înaintată de studentă, invocând că o eventuală suspendare a efectelor deciziei de exmatriculare ar însemna o antepronunţare a instanţei pe fondul cauzei.

Argumentele unităţii de învăţământ universitar nu au fost însuşite de judecători, care au dat câştig de cauză studentei şi au dispus suspendarea deciziei de exmatriculare şi articolelor din regulament care impun studenţilor obţinerea numărului maxim de credite.

„Întrucât regulamentul conţine dispoziţii similare regulamentului anulat, iar  dispoziţiile art.  135  din legea 288/2004  prevăd caracterul obligatoriu al  aplicării în toate universităţile a Sistemului european de credite de studiu transferabile, există o îndoială puternică asupra legalităţii dispoziţiilor din regulamentul care face obiectul acţiunii. Întrucât dispoziţia contestată de exmatriculare are la bază dispoziţii din regulamente pentru care s-a creat îndoială de legalitate, rezultă că este îndeplinit cazul bine justificat şi pentru acest act. De asemenea este îndeplinită  condiţia pagubei iminente, astfel cum este definită în art. 2 lit ş ca fiind prejudiciul material viitor şi previzibil sau după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public. Este îndeplinită şi a doua condiţie a pagubei iminente, motivat de faptul că sancţiune a dispusă este drastică, exmatricularea, că anul universitar a început, iar reclamanta nu are posibilitatea de a-l frecventa”, se menţionează în motivarea hotărârii Tribunalului Vaslui. Procesul privind judecarea pe fondul cauzei se află încă în procedura de filtru.

Sursa: adevarul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ