Soluții de finanțare și garantare pentru antreprenori mici și mijlocii VIDEO

168

Aflat la Timișoara cu o lună în urmă directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Gheorghe Lăpădat a promis să revină cât de curând pentru a discuta direct cu mediul de afaceri despri noile produse ale Instituției. Iata că azi a venit acest moment.

După cum se știe, o mare piedică în cale inițiativei private a celor tineri ce se înhamă la o afacere este lipsa fondurilor necesare. Acestea ar mai putea fi cumva rezolvate cu anumite bănci sau împrumuturi de pe piața financiară dar cei tinweri nu au bunuri imobile cu care să poată garanta aceste împrumuturi. ocmai această lipsă încearcă să o acopere FNGCIMM-ul.
Pentru a lămuri o seamă de aspecte practice despre ce înseamnă o finanțare și garantare a acesteia a avut loc la Centrul de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș un seminarul de informare privind finanțarea și garantarea antreprenorilor prin programele specifice Start-Up Nation, Start-Up Plus, Investește în tine, Prima casă, Prima mașina dar și altele.

O seamă de tineri investitori au sosit la discuții pentru a afla cum pot accesa fondurile. Discuțiile au fost la început sub formă de prezentare dar mai apoi s-au trecut la inttrebări punctuale ce vizat concret câte o problemă. Alături de Gheorghe Lapadat, director general FNGCIMM, și de gazda evenimentului Florica Chiriță, președintele executiv CCIAT, au mai luat parte și Adrian Pășcuță, director AIMMPEAI Timișoara, Stana Stoianov, director DREMA și Ciprian Alic, Consilier management FNGCIMM. În cadrul seminarului de informare au fost prezentate soluțiile de finanțare și garantare destinate antreprenorilor aflați la început de drum, declarați admiși în Programul Start-Up Nation 2018 -2019 și care intenționează să acceseze creditul punte de la Banca Transilvania, garantat de FNGCIMM.

În plus, participanții au aflat informații privind soluţiile de finanţare şi de garantare pentru:
 Investiții și dezvoltarea afacerilor;
 Creșterea calității vieții – Programul „Investește în tine”, Programul „Prima mașină”,
Programul „Prima Casă”;
 Produse alternative din portofoliul FNGCIMM pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor.
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.

Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

LĂSAȚI UN MESAJ