Sesiune de informare a agenților economici privind legislația muncii VIDEO

48

Succesul în afaceri al agenților economici timișeni constă și într-o bună informare în diverse domenii de legislație ce este în permanentă schimbare. O firmă informată poate fi mai greu prinsă pe picior greșit la diverse organe ded control și vor fi în regulă.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizează anual sesiuni de informare și instruire a firmelor cu privire la reglementări europene și naţionale în diferite sectoare de activitate: codul muncii, fiscalitate, mediu, securitatea la incendii, sănătate publică, sanitar-veterinar, protecția consumatorilor, altele. În 2019, au fost organizate 11 astfel de seminarii, la care au fost prezenți peste 650 de agenți economici. Programul de anul acesta debutează cu seminarul de instruire al angajatorilor privind modul concret de aplicare a noilor acte normative intrate în vigoare în 2020, organizat în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, sub genericul:

LEGISLAŢIA MUNCII 2020
Seminarul a adunat marți o mulțime de reprezentanți ai firmelor în sala mare de la Centrul Regional de Afaceri.
Au fost abordate cele mai stringente teme:
 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind salariul minim în construcții – 3000 lei;
 Modificarea Legii nr. 52/2011 privind unele activități cu caracter ocazional desfășurate de către zilieri;
 O.G. nr. 25/2014 privind detașarea și încadrarea străinilor pe teritoriul României;
 Legea nr. 53/2003, republicată;
 Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitaţii de telemuncă;
 Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
 Legea nr. 319/2006 a securitaţii şi sănătăţii în muncă.
Seminarul este susținut de specialiști ai ITM Timiș:
– Pavel KASAI, Inspector Șef
– Ileana TOMOIAGĂ, Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă
– Anton Francisc SZASZ, Inspector Şef Adjunct Securitate şi Sănătate în Muncă
– Natalia ENII, Expert IT

Inspectorul șef Pavel Kasai a prezentat la început, pe scurt, un mic bilanț sinteză a activității din anukl ce a trecut. Iar în a doua partew a expunerii sale a atins principalele preocupări ale colectivul condus de dânsul pentru anul 2020. În plus a adus în discuție principalele modificări legislative ce reglementează relațiile de muncă. A doua parte a seminarului de astăzi au fost rezervat unor întrebări concrete pe chestiuni concrete ce au devenit adevărate studii de caz. ITM are ca principaale scopuri în acest an două mari probleme: scăderea cazurilor de muncă fără actele necesare corect întocmite așa numita muncă la negru. Pe lângă aceasta mai există o muncă la gri. Aceștia formal au anumite contracte de muncă dar nu sunt chiar cele legale și corecte.

În acest sens este de notat că în anul ce a trecut au fost depistate 41 de persoane ce lucrau ilegal față de datele consemnate în anul precedent. Francisc Szasz a mai insistat pe un aspect grav al muncii fără asigurarea normelor de protecția muncii. Una din cele mai serioase preocupări ale ITM este de a face controale și de a inspecta acele locuri ce sunt predispuse la accidente de muncă. Anul 2018 a avut un număr de 40 de accidente mortale iar în 2019 s-au înregistrat un număr mai mic de doar 31 de astfel de cazuri. Dar și acestea sunt foarte multe.

Principalele locuri periculoase se întâlnesc în domeniul construcțiilor prin căderea de la înălțime sau la prăbușirea malurilor de pământ neasigurate. Un alt domeniu periculos este al atelierelor de service auto. Un însemnat număr de accidente este și din cauza folosirii echipamentelor electrice neconforme. Una din chestiunile ce aduc deservicii operatorilor români este munca cu lucrători aduși din țările asiatice.

În special cei din Vietnam după o lună de muncă dispar. Unii sunt depistați pe fâșia verde încercând să ajungă în Germania sau chiar Cehia unde speră să dea lovitura cu salarii mult mai bănoase. Conducerea ITM a luat legătura cu ambasada republicii Vietnam pentru a reglementa această situați ce este atât păguboasă pentru agenții economici dar și gravă din punct de vedere al relațiilor cu alte state. Ileana Tomoioagă, inspector șef adjunct, a adus o noutate legată de iminența înscrierii muncitorilor zilieri într-un registru electronic on line ce se va accesa printr-o aplicație simplă.

Astfel de acțiuni comune ale CCIAT și ITM vor mai continua de-a lungul întregului an ori decâte ori va fi nevoie.

LĂSAȚI UN MESAJ