Semnal de alarmă! Cabinetele medicilor de familie din Timiș la un pas de a fi desființate ! video

695

Organizațiile medicilor de familie din Timiș au trimis, în data de 1 februarie, un memoriu către comisiile de Sănătate ale Senatului și Camerei Deputaților, pentru a trage atenția că aberanta Lege nr. 185 din 2017 le va desființa cabinetele.

Documentul este semnat de Societatea Timiș de Medicina Familiei, condusă dr. Claudia Iftode, de Patronatul Medicilor de Familie din Timiș și de Asociațiile Medicilor de Familie din Harghita și Covasna.

Astfel, conform Legii nr. 185 din 2017, fiecare medic de familie, fiecare laborator de analize, fiecare cabinet stomatologic, fiecare clinică medicală trebuie să demareze procedura de acreditare prin Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), dacă doresc ca anul următor să mai primească finanțare de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Prima problemă ridicată de medicii de familie în memoriu este faptul că în România se doreşte să devină obligatorie aceasta acreditare, dar în străinătate nu există această procedură sau a fost desființată.

“Noua Lege 185/ 2017 este cea care urmează să stabilească limitele juridice într-o anumită materie, însă este de neacceptat ca aceasta să fie concepută doar în interesul unui grup restrâns, alterând raporturi juridice ce au fost create tocmai având în vedere dispozițiile în vigoare la momentul nașterii acestora. De regulă, părțile unui raport juridic civil nu pot folosi dispozițiile ce au intrat în vigoare ulterior nașterii raportului. Astfel, se conservă circuitul firesc al legii civile și se evită orice activitate speculativă cu privire la legislația ce va fi adoptată în viitor. Medicină de ambulator din România se află la ora actuală într-un moment de răscruce. Legea 185 apărută în iulie 2017 – fără nici o reală dezbatere publică prealabilă – este o lege abuzivă care amenință însăși existența cabinetelor de medicină familiei, a cabinetelor de specialitate și de medicină dentară.Această lege impune acreditarea în managementul calității a fiecărui furnizor de servicii medicale care este în contract cu CNAS. La prima vedere poate să pară un lucru bun, dar studiind legislația referitoare la această acreditare am realizat că de fapt este vorba despre o povara birocratică care scade calitatea actului medical în defavoarea pacienților, despre costuri foarte mari și de o totală dependență față de o instituție politică”, susține documentul.

Totodatăconform art. 34 al. 1 din Constituția României, dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Prin urmare doctorii susțin că în ipoteza în care dispozițiile Legii nr. 185/2017 s-ar aplica, prin îngrădirea drepturilor medicilor ca profesie liberală, se îngrădește inclusiv dreptul cetățeanului de a alege cu privire la tratarea într-o unitate spitalicească sau într- un cabinet medical. Deși prin Legea nr. 185/2017 se stipulează ca se dorește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, acesta este un scop imediat declarat, dar scopul real imediat al acestei legi este crearea unui monopol pe piață conturat de cei care au resurse financiare și înlăturarea actorilor mici, de fapt a cabinetelor din ambulatoriu carora pacienții li se adresează cu încredere, respectiv descurajarea profesiilor liberale.

“Aceste acțiuni sunt însă contrare art. 135 al. 2 din Constituția României care instituie obligația statului de a proteja concurența loială”, atrag atenția doctorii.

Medicii de familie mai susțin că, din Legea nr. 185/2017 și a expunerii de motive, nu se regăsesc beneficiile aduse în plan economic și social prin adoptarea acestui act normatic – nici pentru doctori, nici pentru pacienți – și totodată nu s-a realizat nici un studiu de impact cu privire la ANMCS. De asemenea, ei mai arată că nu au fost puse în discuție publică practicile promovate de ANMCS până în prezent.

„În aceste condiții apreciem că se impun luarea cel puțin a următoarelor  măsuri: modificarea destinatarilor legii, în sensul exceptării de la aplicarea acesteia a cabinetelor medicale de medicina primara, cabinetelor medicale de ambulatoriu de specialitate si cabinetelor medicale dentare; definitivarea condițiilor de evaluare și acreditare a destinatarilor legii prin stabilirea unor criterii clare, exacte și ușor accesibile și previzibile; punerea în discuție publică a practicilor promovate de ANMCS; realizarea unui studiu de impact cu privire la necesitatea și oportunitatea creării și funcționării ANMCS. În concluzie, Legea nr. 185/2017 nu este accesibilă și previzibilă contrar exigențelor normelor europene. Accesibilitatea legii priveşte, în principal, aducerea la cunoştinţă publică a acesteia, care se realizează prin publicarea actelor normative. Previzibilitatea legii  priveşte modul de receptare a conţinutului actelor normative de către corpul social, în sensul de înţelegere a acestora. Norma juridică trebuie să fie clară, inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie nu doar să fie informaţi în avans asupra consecinţelor actelor şi faptelor lor, ci să şi înţeleagă consecinţele legale ale acestora. În caz contrar, principiul “nemo censetur ignorare legem” nu ar mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave consecinţe asupra securităţii raporturilor sociale, a existenţei societăţii în general”, explică medicii de familie în document.

LĂSAȚI UN MESAJ