Schimbări majore în învățământ! Cum va arăta curricula unor materii și ce discipline noi vor fi introduse, în curând

905

Liceenii ar putea studia Teoria cunoașterii, Inteligență ecologică, Finanțe personale, Fotografie digitală sau Public speaking, drept opționale, potrivit planurilor-cadru pentru învățământul liceal, lansate în consultare publică de Ministerul Educației.

Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) au lansat o primă etapă a procesului de consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, prin prezentarea a trei variante.

„Toate cele trei variante au urmărit eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în planurile actuale și dezvoltarea ocaziilor de învățare semnificative din perspectiva așteptărilor elevilor care au optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul urmărit a fost acela de a asigura un trunchi comun până la clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor care vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie”, conform argumentelor pentru planurile-cadru puse în dezbatere.

Prima variantă propusă este cea mai apropiată de actualele planuri-cadru de învățământ aflate în vigoare, dar echilibrează alocările la nivel de arii/discipline, conform sursei menționate.

„Deși nu sunt incluse discipline noi, care să promoveze abordări integrate, de tipul opționalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare, asemenea abordări se vor putea regăsi la nivelul programelor școlare
pentru disciplinele obligatorii și al programelor școlare pentru CDS (Curriculum la decizia școlii – n.red.)”, motivează inițiatorii propunerii.

Cea de-a doua variantă propune modificări mai ample faţă de actualele planuri-cadru de învăţământ aflate în vigoare, prin alocarea unui număr de ore diferit pe arii/discipline.

„Prin CD (Curriculum diferențiat – n.red.) se asigură o specializare accentuată, alocându-se un număr suplimentar de ore, în raport cu planul cadru actual, pentru disciplinele din aria curriculară care definesc specializarea respectivă”, potrivit argumentației.

Ultima variantă reprezintă varianta care acordă o mai mare putere de decizie școlilor în definirea parcursului educațional al elevilor, fiind indicat un număr minim-maxim de ore în cazul disciplinelor din CD/CDS.

„Introduce elemente de inovație mai profundă în planul de învățământ, oferind posibilități de extindere a domeniilor de specializare. Întărește rolul disciplinelor opționale în conturarea profilui/specializării. Asigură o identitate clară la nivel de arii curriculare, o reprezentare echilibrată a acestora, asigurând un TC relevant la nivel de profil de formare, filieră, profil și specializare și o flexibilitate crescută la nivelul CD+CDS, garantând un total fix de ore pentru curriculumul stabilit la nivelul școlii”, se arată în propunerile existente în cazul acestei variante.

De asemenea, se dorește întărirea potențialului formativ al unor discipline precum Artele sau Educația fizică.

„Reprezintă o variantă inovativă care va necesita un efort de adaptare la nivel de școli”, conform sursei citate.

Inițiatorii propunerilor recomandă o serie de opționale pentru specializarea Matematică-informatică și Științele naturii: Astronomie, Inteligență ecologică, Descoperiri științifice, Istoria ideilor și descoperirilor, Repararea calculatoarelor, Producție audio, Chimie și alimentație, Inventică, Geologie, Spațiu și timp, Biologie marină/Ecosisteme marine, Geologie, Apa și viață, Artă și tehnologie, Design și tehnologie, Fotografie digital, Multimedia sau Șah.

În cazul disciplinelor opționale pentru specializarea Filologie și Științe sociale se propun: Educație media, Teoria cunoașterii, Design interior, Scriere ficțională/creativă, Dramă/teatru /teatru educațional, Discurs public/Public speaking, Jurnalism, Elemente de etnografie și folclor, Artă și comunicare, Instituții europene, Istoria ideilor religioase, Antopologie socială și culturală, Cercetare și documentare, Finanțe personale, Etică aplicată, Istoria Filozofiei, Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei, Dezvoltarea umană, Tehnici de învățare, Societate și cultură, Statistică aplicată în științele sociale, Corpul uman în artă și cultură, Arheologie.

Consultarea publică va include şi întâlniri cu elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile, organizate la nivel regional/judeţean.

„Opiniile argumentate şi sugestiile participanţilor vor sprijini în mod esenţial luarea unei decizii pe acest subiect. Adoptarea noilor planuri de învățământ va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe școlare pentru liceu și implementarea, în premieră, a unui model unitar de proiectare bazat pe competențe la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal”, conform sursei menționate.

LĂSAȚI UN MESAJ