Revista de cultură Anina Mag a apărut ca o necesitate în sudul cărășan

229

Perioada ce a urmat schimbării de regim de după 1990 au dus la o serie de fenomene mai puțin dorite inclusiv în viața culturală. După un prim boom al presei scăpate de impunerile statului totalitar, când primau ziarele, revistele și alte genuri de publicații axate pe informația directă neprelucrată și necenzurată dar lipsită de conținut de idei a urmat o a doua periaodă ce a produs o recurență a publicațiilor. În special presa culturală și cea locală a început să sufere de subfinanțare iar mai apoi și-au redus treptat tirajele. Cele mai multe s-au aflat în postura de a apare tot mai rar sau chair de a închide redacții întregi.

Pe plan local fenomenul a devenit tot mai grav. Ultimele două decenii au dus din mai multe motive la reducerea publicațiilor tradiționale tipărite pe hârtie. Deși au apărut tot mai multe organe de presă electronică oricine a urmărit vechile publicații știe că nu sunt cu aceiași adresabilitate. În cel mai bun caz sunt doar complementare.

Cu atât mai merituos este efortul unui grup de oameni de suflet ce au hotărât să scoată o revistă culturală la Anina. Orașul, deși are o veche tradiție a actului de cultură, ducea lipsa unei publicații cu miros de cerneală adevărată. Demersul este sprijinit total de autoritățile locale în frunte cu primarul urbei. La această revistă își mai aduce contribuția și Casa de Cultură Anina prin directorul Marian Meșinschi.

Anina Mag a apărut cu primul său număr în aceste zile. Se dorește a fi „revistă de cultură, turism și sport” după cum este definită în frontispiciu.

Prestigiosul publicist George Lână, unul din entuziaștii de la începutul anului 1990 ce a trudit la ziarul revoluționar al municipiului nostru „Timișoara” a simțit că nu poate sta doar în turnul său de fildeș pentru a-și scrie volumele de versuri. A crezut în idea de ziar cultural în orașul Anina. De fapt este și o obligație față de copilăria sa când a început să descopere lumea în județul Caraș-Severin.

„ANINA MAG, pentru prestigiul Aninei” își începe poetul editorialul în care explică demersul publicistic. Și explică: „Prin funcţia sa informativ-educativă, imediată, o revistă, cu apariţie constantă, pe o durată mai mare, poate avea un rol important în dezvoltarea intelectuală a unei comunităţi.

Iar constanţa, ca apariţie şi profesionalism al scrierii, în aceaşi comunitate şi în acelaşi spaţiu geografic, va conduce, în timp, la creşterea notorietăţii acesteia. Dar şi la creşterea, simultană, a credibilităţii, a seriozităţii, a mândriei şi chiar a aureolei acestei comunități, prin comparaţie cu sine, în mo mente diferite sau cu alteritatea, în acelaşi moment… Prin apariţia revistei ANINA MAG, cu triplu profil: cultură, turism şi sport, echipa condusă de primarul Gheorghe Românu împuşcă trei iepuri dintr-un foc. Sunt bucuros să constat că, deşi firavă, schimbarea de paradigmă economică, începută prin strategia turistică, despre care am vorbit, aduce o relansare a vieţii culturale şi sportive şi conduce la crearea unui nou reflex pentru comunitate, cel turistic.

Dorinţa autorităţilor locale de a susţine această revistă este explicită şi justificată, deci gestul nu este unul gratuit. De aceea am convingerea că sunt conştiente de importanţa ei în viaţa comunităţii şi a zonei în care poate fi citită”.

Din semnăturile din primul număr se pot enumera câteva în mod aleatoriu, toate fiind nume consacrate în ale publicisticii culturale: Dan Sgârță, Simona Prața, Cornel Boboescu, Anca Preduș Ruva, Gilda Calamariu, Alin Munteanu și mulți alții.

Temele sunt din cele mai diverse. De la comentarii despre opera lui Caragiale, Maiorescu, Alecsandri ori Eminescu până la teme din filozofia universală. Dar subiecte actuale nu sunt evitate așa cum este firesc. Se mai vorbește și despre Muzeul mineritul ori despre Peștera cu Oase unde au fost descoperite unele din cele mai vechi urme de trăire din Europa. După unele opinii ar putea fi cel mai vechi om modern cel de la Anina.
Remarcabilă este deschiderea revistei spre autorii ce se apleacă spre poezie. Puține reviste mai acordă spațiu poeților.

Dacă mai adăugăm că ANINA MAG apare în format extrem de elegant cu pagini color și pe hârtie lucioasă este încă un argument pentru a îndemna publicul să citească.

Dorim viață lungă revistei scoase de colegii din județul vecin.

LĂSAȚI UN MESAJ