Reţelele de termoficare din Timişoara intră în reabilitare. Acum se pierde o treime din căldura produsă!

138

Vă plângeţi de facturile uriaşe la întreţinere? Incredibil câtă căldură se pierde, prin reţelele de agent termic din Timişoara, până la caloriferele timişorenilor! Autorităţile locale încearcă să rezolve situaţia: pentru reducerea pierderilor se vor reabilita 29 de kilometri de reţele termice.

Consiliul Local s-a întrunit în Ajunul Crăciunului, iar unul din proiectele votate a fost cel pentru modificarea HCL 547/8.12.2015 privind „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II-a”.

Prima etapă a proiectului a urmărit conformarea cu obligaţiile de mediu.

În etapa a doua a proiectului se vor reabilita tronsoane din reţele termice primare şi secundare aferente sistemului centralizat de alimentare cu căldură. Necesitatea reparării lor este necesară, căci sunt pierderi mari de căldură: acestea au crescut, în ultimii trei ani, la aproape o treime (mai exact de la 19,33% la 29,8%) din cantitatea de căldură produsă în sursă. Se înregistrează un număr mare de avarii. Lipseşte un sistem de detectare şi monitorizare a spargerilor de conducte, iar pe conductele de branşament al instalaţiilor interioare din blocuri nu sunt montate regulatoare de presiune diferenţială şi nici robinete de echilibrare.

Investiţia în reţele va duce la reducerea consumului de combustibil şi apă de adaos, dar şi reducerea cantităţii de bioxid de carbon şi pulberi evacuate în atmosferă.

În urma realizării investiţiei se vor reabilita:
– peste nouă kilometri de traseu de reţele termice de transport;
– peste 20 de kilometri de reţele termice de distribuţie.

Reţelele termice primare şi secundare se retehnologizează pe terenurile aferente traseelor existente ale actualelor reţele de agent termic primar şi secundar, terenuri care se află în domeniul public al Municipiului Timişoara (bulevardele, străzile şi trotuarele aferente lor).

„Amplasarea reţelelor primare şi secundare se va face folosindu-se culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducând la minim necesitatea devierii altor utilităţi existente în zonă sau acolo unde dimensiunea canalului termic nu permite respectarea distanţei între conducte, acestea se vor monta îngropate direct în pământ, pe strat de nisip”, arată Direcţia Tehnică a primăriei în referatul privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului.

Finanţarea investiţiei – suma totală depăşeşte 123.200.000 lei – se va realiza din următoarele surse: fonduri de la UE – 56,04%, bugetul de stat – 38,96%, bugetul local – 5%.

LĂSAȚI UN MESAJ