Promovarea transferului tehnologic

113

Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 finanțează în cadrul axei prioritare 1 „Promovarea Transferului Tehnologic” investiții în crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, respectiv achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice.

Mecanismul de implementare al axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic prevede parcurgerea următoarelor etape:
 Etapa 1- Realizarea Documentului Cadru Regional la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare care va fundamenta domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare economice clare;
 Etapa 2 – Apel regional pentru scrisori de intenţie din partea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic;
 Etapa 3 -Discutarea și analizarea scrisorilor de intenţie;
 Etapa 4 – Depunerea cererilor de finanţare de către infrastructurile de inovare şi transfer tehnologic prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020, la nivel regional.

La nivelul Regiunii Vest, scrisorile de intenție au fost depuse de universități, de institute de cercetare-dezvoltare, precum și de companii private cu preocupări în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, vizând crearea şi dezvoltarea de noi infrastructuri de inovare şi transfer tehnologic.

Aceste scrisori de intenție au fost prezentate în cadrul celei de-a doua întâlniri a Consorțiului Regional de Inovare (CRI) al Regiunii Vest, entitate cu rol consultative în elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă Regiunea Vest și în analizarea ideilor de proiect destinate structurilor de inovare și transfer tehnologic finanțabile în cadrul axei prioritare 1 a Regio-POR 2014-2020. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) are rolul de coordonator al acestei structure parteneriale regionale. Întâlnirea CRI al Regiunii Vest a avut loc în data de 17.08.2017, la sediul ADR Vest din Timișoara.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri a CRI al Regiunii Vest au fost prezentate participanților versiunile în lucru ale ghidurilor specifice ale solicitantului pentru axa prioritară 1 – aceste ghiduri pot fi accesate de pe pagina web a ADR Vest (http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/). În contextual acestei întâlniri, ADR Vest a prezentat participanților evoluția proiectului Monitoris 3 – proiect în cadrul căruia ADR Vest este partener – și modele de bună practică norvegiene privind susținerea inovării.
Membrii Consorțiului Regional de Inovareal Regiunii Vest sunt reprezentanți ai universităților din Regiunea Vest, ai organizațiilor specializate încercetare-dezvoltare (instititute/structuri/centresaustațiuni), companii care întreprind activități de cercetare-dezvoltare-inovare, entități de transfer tehnologic acreditate și entități de management ale clusterelor/asociațiilor de sprijin a afacerilor.

Proiectul Monitoris 3 –Schimbul de experiență în mecanismul de monitorizare, indicatori și metodologii destinate îmbunătățirii politicilor și instrumentelor în contextual Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă este coordonat de Agenția de Inovare din Galiția (Spania) și se implementează cu finanțare obținută în cadrul Programul Interreg Europe 2014-2020. Acest proiect aparține unui consorțiu European format din șase regiuni: Galiția (Spania), Veneto (Italia), Nordland (Norvegia), Dubrovnik și Neretva (Croația), Regiunea Nord (Portugalia) și Regiunea Vest (România).

Astfel, prin intermediul acestui proiect, ADR Vest vizează elaborarea unei metodologii de monitorizare a impactului Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest în raport cu mecanismul de politici de finanțare susținute prin axa prioritară 1 a Regio-POR 2014-2020. Informații despre proiect pot fi accesate folosind următorul link:https://www.interregeurope.eu/monitoris3/.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați – telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923; e-mail: office@adrvest.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ