Proiectul Planului de Management al Spațiului Hidrografic Banat

28

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Banat a publicat pe website-ul său proiectul Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat III (2022-2027).

Documentul este disponibil pentru informarea și consultarea publicului până în 30 decembrie 2021. Toată populația din regiunea Banatului depinde zilnic de resursele de apă disponibile în acest spațiu, fie că e vorba de apele de suprafață, fie de apele subterane. Nevoia de apă este continuă, de aceea necesitatea unei cooperări la toate nivelele economice, sociale și de mediu pentru o gospodărire cât mai bună a acestei resurse prețioase este foarte mare.

Schimbările climatice, urbanizarea, industria, agricultura, turismul pun presiuni tot mai mari asupra resurselor de apă și ecosistemelor. Acest document stabilește cum să gestionăm apa pentru a asigura în mod echitabil folosințele prezente, în paralel cu grija pentru conservarea și îmbunătățirea vieții râului. O astfel de gestionare durabilă a resursei de apă va garanta generațiilor viitoare un acces facil la apă suficientă și de calitate, fără a restricționa dezvoltarea lor socio-economică.

Proiectul Planului de Management actualizat a identificat problemele importante de gospodărire a apelor din Spațiul Hidrografic Banat privind: poluarea cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase (întâlnite în principal în zona aglomerărilor umane, a fermelor zootehnice și a terenurilor agricole) și alterările hidromorfologice a surselor de apă (întâlnite de-a lungul râurilor pentru a proteja de inundații aglomerările umane). Totodată, acest document identifică și propune soluțiile pentru aceste probleme.

Toți utilizatorii apei, fie că vorbim de administrații locale, regionale, de persoane fizice interesate de gestionarea eficientă a apei, fie de ONG-uri, toți sunt invitați să coopereze, pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm atunci când folosim apa în diferite scopuri. Ceea ce trebuie să faceți acum este să examinați documentul de pe website-ul ABA Banat și, prin sugestiile aduse, să îmbunătățim împreună documentul și implicit starea apelor din Banat.

LĂSAȚI UN MESAJ