Proiect transfrontalier româno-sârb pentru promovarea tradițiilor culturale din Banatul istoric-video

373

Astăzi a fost prezentat, la Valcani, Proiectul transfrontalier România-Serbia „Redescoperirea tradițiilor culturale din zona de frontieră Valcani–Čoka, ca parte a Banatului istoric”, beneficiar fiind comuna Valcani din județul Timiș, iar partener la proiect, Comuna Čoka din Serbia.

Obiecivul general al proiectului e dezvoltarea relațiilor sociale și culturale în zona transfrontalieră Valcani–Čoka, pe baza cooperării multiculturale, a patrimoniului cultural și a promovării în comun a tradițiilor multietnice. Principalele obiective vor avea ca rezultat crearea unui Centru Multicultural în Valcani și reabilitarea Centrului Cultural de la Banatski Monoštor, localitate care aparține de Čoka, care va găzdui activitățile proiectului. Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte consolidarea relațiile culturale din zona transfrontalieră bazată pe dorința de a salva atât valorile culturale tangibile, cât și cele intangibile, prin implicarea tuturor generațiilor în transmiterea și recepția lor. Participând la acest proiect, comuna Valcani va dezvolta legături de prietenie și cooperare cu vecinii lor sârbi.

Preluarea exemplelor de bune practici din partea partenerului sârb și dezvoltarea infrastructurii necesare va crea oportunități pentru participarea comunității la activități culturale comune, îmbunătățirea și implementarea educației culturale a elevilor, atragerea și oferirea incluziunii sociale și culturale a persoanelor defavorizate și în vârstă, precum și asigurarea promovării culturale a localității.

,,Având în vedere că până acum comuna Valcani nu a implementat niciun proiect finanțat de UE, vrem să începem cu vecinii noștri de la Čoka – care au o vastă experiență în accesarea fondurilor UE, în special a celor transfrontaliere – pentru a câștiga experiență în acest sens. Pe de altă parte, ambii solicitanți, comuna Valcani și organizația parteneră, comuna Čoka, vor profita de o nouă experiență în implementarea capacității proiectelor de construcție și, bineînțeles, de dezvoltarea comunității. Experiența dobândită din acest parteneriat va dezvolta noi parteneriate eficiente și eficiențe în viitor. Bunele practici ale cooperării dintre organele administrației publice vor genera capacități de relaționare necesare dezvoltării viitoare, a unei dezvoltări locale durabile.”, au spus beneficiarii proiectului.

Valcani și Čoka, două comunități cu graniță comună, traversate de canalul Aranca, fac parte din zona geografică a Banatului de Vest din România și din Banatul de Nord din Serbia. O zonă geografică cu istorie incontestabilă care a fost odată un teritoriu integral. Un teritoriu cu bogăție culturală unică, susținut de existența mai multor minorități etnice cu culturi proprii, o țară pe care românii, maghiarii, sârbii, bulgarii, romii o numesc „acasă”, păstrând în același timp etnia și acceptând incluziunea multiculturală ca fiind normală și efectul benefic al stilului de viață specific acestui domeniu. În această vatră a multiculturalismului în care cele două comunități, Valcani și Čoka, au trăit împreună ca vecini și prieteni, au avut respect și toleranță atât față de valorile specifice ale fiecărui grup etnic, cât și de valorile comune create în timp.

Banatul istoric acoperă astăzi teritoriul a trei țări (aproximativ 20.000 km² în România, aproximativ 10.000 km² în Serbia și aproximativ 300 km² în Ungaria).

Scopul proiectului este de a intensifica activitățile de promovare, diseminare a valorilor patrimoniului material și imaterial, cercetarea etnografică, schimbul de experiență, sesiuni educaționale, tabere pentru copii, ateliere de etnografie, ateliere de artizanat, ateliere de pictură, ateliere gastronomice, dansuri populare etnice.

Participanții din diferite categorii dezavantajate vor fi implicați în toate activitățile de consolidare a incluziunii sociale. Ambele realizări, Centrul Multicultural din Valcani și Renovarea Centrului Cultural Banatski Monostor – Čoka vizează îmbunătățirea dezvoltării sociale și a accesului la cultură a populației din regiunea de frontieră. Mai mult, ambii parteneri doresc să colaboreze în viitor cu nevoi comune pe segmente precum dezvoltarea turismului, îmbunătățirea calității mediului, consolidarea serviciului de urgență.

Proiectul are ca obiectiv principal: 1. Promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii, adică 1.3 „Incluziunea socială și culturală”. Principalele structuri ale proiectului:

1. Centrul Multicultural, care este proiectat și va fi construit cu accent pe modul de eficiență energetică ca o „clădire inteligentă” cât mai mult posibil, capabil să găzduiască activități și evenimente în Valcani: promovarea activităților culturale și artistice, organizarea evenimentelor locale și regionale.

Reabilitarea clădirii care va găzdui tabăra internațională de vară din Monostor, aproximativ 200 de copii din diferite culturi etnice, români, sârbi, maghiari, romi. Prin această infrastructură minimă în zona țintă se va construi terenul necesar activităților de colaborare transfrontaliere care vizează dezvoltarea cooperării transfrontaliere în general și stimularea incluziunii sociale a comunităților prin facilitarea accesului comunității Valcani-Čoka la viața socială și culturală.

2. Formarea unui grup de inițiativă format din 24 de membri ai celor doi parteneri. Acesta va fi alcătuit din lideri comunitari împuterniciți să transmită cunoștințe și să schimbe comportamentele la nivel comunitar, să inițieze activități culturale pentru a promova moștenirea culturală locală prin intermediul grupurilor de inițiativă de cooperare, ONG-uri și administrația locală și comunitatea. – Vizitarea muzeelor din jurul Valcaniului și și din zona Čoka pentru investigarea valorilor etnografice ale membrilor ; – Schimbul de experiență al grupului de inițiativă – vizită la organizația Móra Ferenc din Čoka pentru a vedea bune practici culturale și a le pune în aplicare împreună cu partenerii la Valcani; – Sesiuni educaționale – prezentarea celor două comunități partenere, informații despre istoria Banatului, aspecte specifice ale obiceiurilor și tradițiilor zonei, cu participarea a aproximativ 250 de participanți; – Ateliere: – 20 de membri pentru etnografie și folclor; – Învățarea meseriilor și a ocupațiilor tradiționale; cel puțin 15 elevi. Stimularea creativității și a talentelor copiilor, îmbinate cu dobândirea de noi cunoștințe în domeniul cultural; – Arta culinară – cel puțin 15 membri (concurs de artă culinară – 50 de participanți); – Inițierea dansurilor populare – 30 de elevi din categorii dezavantajate; – Tabăra internațională a copiilor de vară – 200 de copii din care 90% provin din grupuri dezavantajate și 10% din copiii cu dizabilități; – Festivalul de artă multiculturală și tradiție interetnică, Valcani – 200 de participanți;

3. Crearea unui site web – Site-ul proiectului va prezenta cadrul principal în limba română, sârbă și engleză și, în plus, fiecare grup sau participant va beneficia de prezentare pe site-ul în limba proprie. Prin activitatea de promovare a proiectului vor fi tipărite flyere, broșuri, roll-up, bannere, afișe, pliante, panouri de afișare etc. Valoarea totală a proiectului este de 351.718,10 Euro. Au fost prezenţi primarul comunei Valcani, Dragoş Buicu, Adina Galu, viceprimar şi Stana Gyomber, primar comuna Coka (Serbia), dar şi reprezentanţi ai comunităţii din Coka.

LĂSAȚI UN MESAJ