Primăria Timișoara renunță, pentru moment, la unele proiecte de investiții

67

Unele proiecte de investiții în Timișoara au fost anunțate încă primii doi ani de mandate ale administrației Robu, dar nici acum nu au fost concretizate. Pentru că acestea încă apar în contabilitatea instituției de pe CD Loga, executivul primăriei a decis să le elimine. Astfel, aleșii locali au pe masă un proiect ce presupune ”scoaterea din evidenţa contabilă a obiectivelor de investiţii nerealizate, promovate de către Serviciul Drumuri, Poduri şi Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă”.

Printre proiectele nerealizate se numără și fântâna pe care primarul și-o dorea amplasată pe canalul Bega, dar și pasajul din Piața Victoriei. În cazul fântânii ornamentale, SF-ul întocmit nu a mai putut fi pus în practică pentru că nu există temei legal pentru construirea fântânii pe apă.

”În anul 2017 a fost încheiat contractul de prestare de servicii având ca obiect serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii Fântână ornamentală Canal Bega în municipiul Timişoara, respectiv întocmire Studiu de fezabilitate şi întocmire documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Avizul emis de Autoritatea Navală Română – Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin a fost unul negativ, deoarece în temeiul Legii nr. 12/1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului European privind marile căi navigabile, Canalul Bega este inclus în Circuitul Căilor Navigabile de Importanţă Internaţională. 5 Astfel, contractu de proiectare a încetat de comun acord, fără emiterea unor pretenţii ulterioare de către ambele părţi”, aflăm din proiect.

În privința pasajului rutier din Piața Victoriei, contractul cu proiectantul a fost reziliat încă de anul trecut, acesta fiind semnat inițial încă din 2014.

”Contractul a fost reziliat, în principal, întrucât atât opinia publică cât şi specialiştii arhitecţi şi urbanişti timişoreni, inclusiv organizaţia profesională OAR Timiş (Ordinul Arhitecţilor din Romania) şi Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş au ridicat obiecţii majore vis-á-vis de acest proiect. Aceștia considerau că investiția propusă generează riscul de a afecta negativ patrimoniul construit și posibilitatea prezenței unor vestigii arheologice al căror descărcare și evaluare poate transforma proiectul în unul nerentabil”, scrie în documentele primăriei.

Nici fântâna din Piața Huniade nu se mai face. Contractul pentru proiectare și execuție a fost acordat în 2008, dar nu s-a mai concretizat nici acesta.

”Ulterior, obiectivul de investiţii nu a mai primit finanţare, lucrările de execuţie nu au fost demarate, municipalitatea dorind să construiască în zonă o parcare subterană astfel investiţia propusă nu mai era oportună. În anul 2015 executantul ne-a propus rezilierea contractului motivând imposibilitatea executării investiţiei precum şi perioada mare de timp scursă de la data încheierii contractului”, mai arată poiectul de scoatere a investițiilor din contabilitate.

Lista completă cu valoarea contabilă a proiectelor:

• Extindere canal menajer Calea Şagului etapa I, valoare contabilă 214.450,73 lei
• SF Fântâna ornamentală canal Bega, valoare contabilă 198,40 lei
• PT Realizare fântână ornamentală Piaţa Huniade, valoare contabilă 55.091,11 lei
• Reabilitare conductă apă strada Uzinei, valoare contabilă 400 lei
• Reabilitare conductă apă Zona Fabric, valoare 500 lei
• Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inel I Piaţa Victoriei, valoare contabilă 63.654,84 lei
• Expertiză tehnică pentru consolidare Pasaj Slavici –Polonă, valoare contabilă 78.134,88 lei, transferat către RATT

LĂSAȚI UN MESAJ