Președintele CJ Hunedoara, și suspendat, și incompatibil, și în conflict de interese, și liberal…

195

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către MOLOȚ MIRCEA IOAN, președintele Consiliului Județean Hunedoara, suspendat din funcție începând cu data de 11 decembrie 2014.

În perioada exercitării mandatului de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, MOLOȚ MIRCEA IOAN, absolvent al Universităţii Mihai Eminescu Timişoara – Managementul turismului, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Județean privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2013, respectiv acordarea finanțării nerambursabile unor asociații de tineret, cultură, cluburi sportive și unități de cult din județul Hunedoara, în cuantumurile prevăzute în anexa hotărârii, și a semnat Nota de fundamentare aferentă acestei Hotărâri a Consiliului.
În baza acestei hotărâri, Episcopia Devei și a Hunedoarei a fost finanțată cu suma de 2.000.000 lei.

MOLOȚ MIRCEA IOAN a activat în perioada 15 mai 2010 — 10 martie 2014 ca membru al Adunării Eparhiale a Episcopiei Devei și Hunedoarei, fiind delegat și ca membru al Consiliului Eparhial.
Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, potrivit căruia ‘Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local’, dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea 393/2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: (…); orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia’ și dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea 393/2004, potrivit căruia ‘Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă’.

Agenția Națională de Integritate a mai constatat în cazul lui MOLOȚ Mircea Ioan, în urma procedurilor de evaluare, atât încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților:

MOLOȚ Ioan Mircea s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26.09.2008 – 30.01.2009, deoarece a deținut, simultan, atât funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cât şi funcția de Președinte al Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), respectiv reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local la S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. 1), lit. e) și lit. f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Cât și existența conflictului de interese în materie administrativă:

MOLOȚ IOAN MIRCEA a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a participat la deliberarea și adoptarea mai multor hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara, prin care a fost încheiat un Acord de asociere între Consiliul Județean și Crucea Roșie – Filiala Hunedoara -, unde acesta a deținut calitatea de Președinte în perioada 5 martie 2011 – 26 octombrie 2012. Crucea Roșie – Filiala Hunedoara – a primit de la Consiliul Județean, în baza acordului de asociere, suma totală de 194.500 Lei.

LĂSAȚI UN MESAJ